Đề thi chính thức môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 Mã đề 302

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 26/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 3,198 lượt xem Lượt thi 479 lượt thi

Câu 1

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong Đông-xuân 1964-1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ?

A.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

B.

Núi Thành (Quảng Nam)

C.

Bình Giã (Bà Rịa)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

Câu 2

“Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

A.

 “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh

B.

 “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

C.

“Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D.

“Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 3

Trong những năm 1973-1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do

A.

thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp đáng kể

B.

tác động của cuộc khùng hoảng năng lượng thế giới

C.

sự cạnh tranh của Mỹ và các nước Tây Âu

D.

sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ

Câu 4

Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A.

phá thế bị bao vây, cấm vận

B.

mở rộng quan hệ đối ngoại

C.

xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật

D.

khôi phục kinh tể sau chiến tranh

Câu 5

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

B.

Hội đồng Quản thác

C.

Quỹ nhi đồng

D.

Tổ chức Y tế Thế

Câu 6

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đên cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới

B.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công

C.

Nước Pháp tham dự HộỊ nghị Vécxai

D.

Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh

Câu 7

"Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã phá huỷ hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm" (Đảng Công sản Việt Nam, Báo chí chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1977, Trang 37-38) Nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh ở nơi nào của Việt Nam?

A.

Miền Nam

B.

Tây Nguyên

C.

Miền Bắc

D.

Duyên hải Nam trung bộ

Câu 8

Trong những năm 20 của thế kỳ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời muộn nhất?

A.

Đông Dương Cộng sản đảng

B.

An Nam Cộng sản Đảng

C.

Việt Nam Quốc dân đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 9

Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt nam đến năm 1942 khắp các châu ở Cao Bằng đều có

A.

hội Đồng minh

B.

hội Cứu quốc

C.

hội Phản phong

D.

hội Phản đế

Câu 10

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám nám 1945 ở Việt Nam thành công để giải quyết nạn mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

A.

Cải cách giáo dục

B.

Bồ túc văn hoá

C.

Bình dân học vụ

D.

Thi đua " Dạy Tốt, Học Tốt"

Câu 11

Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

A.

những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất

B.

sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

C.

yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới

D.

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia

Câu 12

Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A.

Cuộc biểu tình cùa công nhân ngày 1-5-1930

B.

Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định

C.

Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh-Bến Thủy

D.

Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Câu 13

Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia

B.

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực

C.

Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định

D.

Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế

Câu 14

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

A.

Liên Xô và Mỹ

B.

Mỹ và Anh

C.

Liên Xô và Anh

D.

Liên Xô và Pháp

Câu 15

Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

A.

Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để

B.

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do

C.

Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á

D.

Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 16

Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

A.

bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

B.

đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tàng ở Đông Dương

C.

đầu tư phát triển toàn diện nền kinh tế Đông Dương

D.

hoàn thành việc bình định để thống trị Đông Dương

Câu 17

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế

A.

thị trường tư bản chù nghĩa

B.

hàng hóa có sự quản lý của nhà nước

C.

thị trường có sự quàn lý của nhà nước

D.

tập trung, quan liêu, bao cấp

Câu 18

Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi có

A.

lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển

B.

các đội du kích địa phương hoạt động mạnh

C.

hệ thống đường giao thông phát triển đồng bộ

D.

lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh

Câu 19

Tháng 9-1951, Mỹ ký với Chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây?

A.

Hiệp ước tương trợ lẫn nhau

B.

Hiệp định phòng thù chung Đông Dương

C.

Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mỹ

D.

Hiệp ước kinh tế Việt-Mỹ

Câu 20

Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

A.

Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972)

B.

Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết (1-1973)

C.

Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1974-1975)

D.

Chiến dịch Tây Nguyên (3-1975)

Câu 21

Khi thực hiện “Kế hoạch Mácsan” để giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ còn có mục đích

A.

từng bước chiếm lĩnh thị trường các nước Tây Âu

B.

tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô, Đông Âu

C.

thúc đẩy quá ừình liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu

D.

xoa dịu mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước tư bản ở Đông Âu

Câu 22

Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A.

Chiến tranh cục bộ

B.

Đông Dương hóa chiến tranh

C.

Việt Nam hóa chiến tranh

D.

Chiến tranh đặc biệt

Câu 23

Theo kế hoạch Nava, từ thu-đông 1954 thực dân Pháp tiến công chiến lược ở Bắc Bộ (Việt Nam) nhằm giành thấng lợi quyết định về

A.

ngoại giao

B.

quân sự

C.

chính trị và ngoại giao

D.

chính trị

Câu 24

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

A.

tạo khả năng to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B.

đánh dấu việc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh

C.

tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

D.

đánh dấu sự hoàn thành thống nhất đất nước về hệ thống chính trị

Câu 25

Từ việc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Vécxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tộc (thuộc địa)

A.

phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa

B.

phải liên hệ mật thiết với phong trào công nhân quốc tế

C.

chi có thể đi theo con đường cách mạng vô sản

D.

chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình

Câu 26

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

A.

Kết thúc thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

B.

Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

C.

Chấm dứt tĩnh trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

D.

Chấm dứt tĩnh trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam

Câu 27

Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính, sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

A.

Giúp đỡ các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩ

B.

Chổng lại âm mưu gây chiến cùa các thế lực thù địch

C.

Bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

D.

ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Câu 28

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao độnậ Việt Nam (9-1960) chủ trương tiến hành đồng thời

A.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

B.

Cách mạng ruộng đất ở Miền bắc và cách mạng tư sản dân quyền ở miền Nam

C.

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Bắc và cách mạng tư sản dân quyền ở miền Nam

D.

Cách mạng ruộng đất ở Miền bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

Câu 29

Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến Chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A.

Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình

B.

Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

C.

Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp

D.

Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thù sự ủng hộ cùa các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 30

Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?

A.

Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945

B.

Phong trào cách mạng 1930-1931

C.

Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930

D.

Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu 31

Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

A.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B.

Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

C.

Việt Nam độc lập đồng minh

D.

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 32

Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là

A.

xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu

B.

xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự

C.

xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự

D.

tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa

Câu 33

Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

A.

Trật tự thế giới hai cực Ianta

B.

Sự ra đời và hoạt động của Liên hợp quốc

C.

Sự ra đời của hai nhà nước Đức

D.

Hệ thống chủ nghĩa xã hội được mở rộng

Câu 34

Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946?

A.

Hòa hoãn, tránh xung đột

B.

Thương lượng để chấm dứt xung đột

C.

Đối đầu trực tiếp về quân sự

D.

Vừa đánh vừa đàm phán

Câu 35

Năm 1965, Mỹ bất đầu tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam khi đang

A.

ở thế chủ động chiến lược

B.

bị mất ưu thế về hỏa lực

C.

bị thất bại trên chiến trường

D.

bị mất ưu thế về binh lực

Câu 36

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đều xác định

A.

tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất.

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương giữ vai ữò lãnh đạo cách mạng

C.

nhiệm vụ cách mạng là xóa bỏ ách thống trị cùa chủ nghĩa đế quốc

D.

lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền bao gồm toàn dân tộc

Câu 37

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là gì?

A.

Độc lập dân tộc

B.

Các quyền dân chủ

C.

Ruộng đất

D.

Hòa bình

Câu 38

Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính tri và lực lượng vũ trang

B.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình

C.

Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị

D.

Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

Câu 39

Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A.

Kết quả của việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế

B.

Kết quả của việc thống nhất thị trường giữa các nước đang phá triển

C.

Hệ quả cùa việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cường quốc

D.

Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại

Câu 40

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19-12-1946) là do

A.

Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô và một số nước khác

B.

quá trình chuẩn bị lực lượng của Việt Nam cho cuộc kháng chiến đã hoàn tất

C.

Pháp ráo riết chuẩn bị lực lượng quân sự để tiến hành xâm lược Việt Nam

D.

Việt Nam không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bĩnh với Pháp được nữa

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán