Đề thi Địa lý lớp 11 trường Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Hoá

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 26/05/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,307 lượt xem Lượt thi 35 lượt thi

Câu 1

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kỳ năm 2004 là

A.

1.5%

B.

1.2%

C.

0.8%

D.

0.6%

Câu 2

Năm 2005, dân số Hoa Kỳ đạt

A.

256,5 triệu người

B.

259,6 triệu người

C.

269,5 triệu người

D.

296,5 triệu người

Câu 3

Dân cư Hoa Kỳ có đặc điểm

A.

tỉ lệ trẻ em thấp, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao

B.

tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ người già nhiều

C.

tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, tỉ lệ gia tăng cơ giới cao

D.

Các ý trên

Câu 4

Tuổi thọ trung bình của dân cư Hoa Kỳ năm 2004 là

A.

68 tuổi

B.

76 tuổi

C.

78 tuổi

D.

79 tuổi

Câu 5

Năm 2004, nhóm dưới 15 tuồi của dân số Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ

A.

27%

B.

25%

C.

20%

D.

19%

Câu 6

Năm 2004, nhóm trên 65 tuổi của dân số Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ

A.

8%

B.

9%

C.

10%

D.

12%

Câu 7

Thành phần dân cư Hoa Kỳ rất đa dạng. Hiện nay dân số Hoa Kỳ có nguồn gốc Châu Âu chiểm tỉ lệ

A.

81%

B.

83%

C.

85%

D.

86%

Câu 8

Hiện  nay, dân Anh điêng (bản địa) ở Hoa Kỳ chỉ còn khoảng

A.

hơn 3 triệu người

B.

hơn 3,5 triệu người

C.

gần 4 triệu người

D.

hơn 4 triệu người

Câu 9

Hiện nay, số dân Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Châu Phi khoảng

A.

23 triệu người

B.

32 triệu người

C.

33 triệu người

D.

35 triệu người

Câu 10

Dân cư Hoa Kỳ thuộc chủng tộc

A.

Ơ-rô-pê-ô-ít

B.

Môn-gô-lô-ít

C.

Nê-grô-ít

D.

Các ý trên

Câu 11

Dân cư có nguồn gốc Châu Phi chiếm số lượng đông

A.

thứ nhất ở Hoa Kỳ

B.

thứ hai ở Hoa Kỳ

C.

thứ ba ở Hoa Kỳ

D.

thứ tư ở Hoa Kỳ

Câu 12

Hiện nay ở Hoa Kỳ người Anh-điêng sinh sống ở

A.

vùng đồi núi hiểm trở phía Tây

B.

vùng núi già Apalát phía Đông

C.

vùng ven vịnh Mêhicô

D.

vùng đồng bằng Trung tâm

Câu 13

Với diện tích tự nhiên là 9629 nghìn Km2, dân số năm 2005 là 296,5 triệu người, mật sộ dân số trung bình của Hoa Kỳ khoảng

A.

30 người/Km2

B.

trên 30 người/Km2

C.

40 người/Km2

D.

trên 40 người/Km2

Câu 14

Vào năm 2005, mật độ dân cư trung bình ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ khoảng

A.

300 người/Km2

B.

305 người/Km2

C.

315 người/Km2

D.

351 người/Km2

Câu 15

Miền Tây Hoa Kỳ, mật độ dân số trung bình vào năm 2005 khoảng

A.

13 người/Km2

B.

dưới 15 người/Km2

C.

31 người/Km2

D.

dưới 51 người/Km2

Câu 16

Dân cư Hoa Kỳ ở các bang giáp biển chiếm tới

A.

46%

B.

56%

C.

66%

D.

76%

Câu 17

Dân cư Hoa Kỳ đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc về các bang

A.

vùng Tây Bắc và ven Thái Bình Dương

B.

ở vùng Trung tâm và ven Đại Tây Dương

C.

ở phía Nam và ven Thái Bình Dương

D.

ở phía Bắc và ven Đại Tây Dương

Câu 18

Sự phân bố dân cư Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của nguyên nhân chủ yếu là

A.

điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

B.

lịch sử khai thác lãnh thổ

C.

đặc điểm phát triển kinh tế

D.

Các ý trên

Câu 19

Năm 2004, tỷ lệ dân thành thị của Hoa Kỳ là

A.

59%

B.

69%

C.

79%

D.

89%

Câu 20

Dân cư thành thị của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô

A.

lớn và cực lớn

B.

lớn và vừa

C.

vừa và nhỏ

D.

cực lớn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán