Đề thi Địa lý lớp 11 trường Nguyễn Trãi - Hải Dương

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 10/05/2017
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,161 lượt xem Lượt thi 23 lượt thi

Câu 1

Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A.

Thương mại thế giới phát triển mạnh

B.

Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

C.

Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp

D.

Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Câu 2

Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

A.

quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt

B.

quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt

C.

có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới

D.

toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia  từ kinh tế đến văn hóa, khoa học

Câu 3

Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

A.

149

B.

150

C.

151

D.

152

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn