ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,302 lượt xem Lượt thi 117 lượt thi

Câu 1

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

A.

Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật

B.

Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên

C.

Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm

D.

Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động

Câu 2

Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.

B.

Hơn 90% dân số không biết chữ.

C.

Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.

D.

Chính quyền cách mạng non trẻ.

Câu 3

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đên cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới

B.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công

C.

Nước Pháp tham dự HộỊ nghị Vécxai

D.

Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn