Đề thi gdcd phần 2: Pháp luật và đời sống

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 25/12/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,690 lượt xem Lượt thi 42 lượt thi

Câu 1

Cố ý lái xe gây tai nạn nghiêm trọng cho người khác là hành vi vi phạm

A.

Kỷ luật

B.

Dân sự

C.

Hình sự                                                       

D.

Hành chính

Câu 2

Đối tượng nào sau đây không bị xử phạt hành chính?

A.

Người từ  đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

B.

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

C.

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi

D.

Người từ dưới 16 tuổi

Câu 3

Khi thuê nhà ông A, ông B đã tự động sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông A. Hành vi này của ông B là hành vi vi phạm

A.

Dân sự

B.

 Hình sự

C.

Kỷ luật

D.

Hành chính

Câu 4

…………………là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm:

A.

Sử dụng pháp luật    

B.

Thi hành pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 5

Buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi vi phạm

A.

Dân sự                                 

B.

Hình sự

C.

Kỷ luật                                                          

D.

Hành chính

Câu 6

…………… là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức thực hiện đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm:

 

A.

Sử dụng pháp luật  

B.

Thi hành pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 7

…………… là hình thức thực hiện PL trong đó cá nhân, tổ chức không làm những điều nhà nước cấm:

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật                        

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 8

Học sinh sử dụng tài liệu khi kiểm tra giữa kỳ là hành vi vi phạm

A.

Dân sự

B.

Hình sự

C.

Kỷ luật

D.

Hành chính

Câu 9

…………… là hình thức thực hiện PL trong đó cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào PL để ra quyết định nhằm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân tổ chức:

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Thi hành pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 10

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

A.

Ba hình thức.                  

B.

Bốn hình thức.                

C.

Hai hình thức                      

D.

Năm hình thức.

Câu 11

Vi phạm pháp luật là hành vi............., có lỗi do người có..............thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

A.

Trái PL - trách nhiệm pháp lí

B.

Bất hợp pháp - hiểu biết      

C.

Trái đạo đức - nghĩa vụ pháp lí

D.

Sai trái - trách nhiệm           

Câu 12

Nam công dân từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.

Thi hành pháp luật

B.

Sử dụng pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 13

Vi phạm pháp luật là:

A.

Hành vi trái pháp luật.

 

B.

Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý làm.

 

C.

 

Người có vi phạm pháp luật phải có lỗi.

 

D.

Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực pháp lý, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Câu 14

Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ thuộc loại vi phạm pháp luật nào ?

A.

Vi phạm luật hành chính

B.

Vi phạm luật dân sự

C.

Vi phạm kỉ luật

D.

Vi phạm luật hình sự

Câu 15

Gia đình A lấn đất gia đình B, hành vi trên thuộc loại vi phạm pháp luật nào?

A.

Vi phạm hành chính

B.

Vi phạm dân sự

C.

Vi phạm hình sự

D.

Vi phạm kỉ luật

Câu 16

Cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, có nghĩa là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A.

Sử dụng pháp luật.                         

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Tuân thủ pháp luật.                           

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 17

Người nào sau đây là người không có năng lực trách nhiệm pháp lí?

A.

Say rượu

B.

Bị ép buộc

C.

Bị bệnh tâm thần

D.

Bị dụ dỗ

Câu 18

Lỗi thể hiện điều gì của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật

A.

Trạng thái      

B.

Tinh thần       

C.

Thái độ

D.

Cảm xúc

Câu 19

Thuế Giá trị gia tăng còn được gọi là thuế

A.

VAT      

B.

 VAC       

C.

 FTA                  

D.

CSD

Câu 20

Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do:

A.

Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện                    

B.

Do cơ quan, công chức thực hiện

C.

Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện     

D.

Do cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện

Câu 21

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có…….., làm cho những………của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………của các cá nhân, tổ chức.

A.

ý thức/quy phạm/hợp pháp

B.

ý thức/ quy định/ chuẩn mực

C.

mục đích/ quy định/ chuẩn mực     

D.

mục đích/ quy định/ hợp pháp

Câu 22

Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là ngày

A.

1/11  

B.

1/10   

C.

1/12      

D.

1/9

Câu 23

Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm:

A.

Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội  

B.

Thái độ và tinh thần của hành vi vi phạm

C.

Trạng thái và thái độ của chủ thể 

D.

Nhận thức và sức khỏe của đối tượng.

Câu 24

Ông A tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?

A.

Trách nhiệm hình sự.                           

B.

 Trách nhiệm kỷ luật.       

 

C.

Trách nhiệm hành chính.                 

D.

Trách nhiệm dân sự.

Câu 25

Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

A.

Từ 18 đến 27 tuổi.

B.

Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

C.

Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

D.

Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

Câu 26

Cá nhân tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật:

A.

Quy định làm

B.

Quy định phải làm

C.

Cho phép làm            

D.

Không cấm

Câu 27

Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây ?

A.

Quan hệ hôn nhân - gia đình.                         

B.

Quan hệ kinh tế.     

 

C.

 Quan hệ về tình yêu nam - nữ.                

D.

 Quan hệ lao động.

Câu 28

Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện đã:

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Thi hành  pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 29

Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

A.

dân sự.

B.

hình sự.

C.

hành chính

D.

kỉ luật.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán