Đề thi gdcd phần 7: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 29/12/2016
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,010 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Tôn giáo được biểu hiện:

A.

Qua các đạo khác nhau

B.

Qua các tín ngưỡng

C.

Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức

D.

Qua các hình thức lễ nghi

Câu 2

Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện:

A.

Trong lĩnh vực văn hóa

B.

Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế

C.

Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

D.

Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Câu 3

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:

A.

Năng động   

B.

Sáng tạo  

C.

Bền vững 

D.

Liên tục

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn