Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 27/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 723 lượt xem Lượt thi 138 lượt thi

Câu 1

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?

A.

Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

B.

Chiếc ô tô trong bến xe.

C.

Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

D.

Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Câu 2

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?

A.

Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B.

Chuyển động nhanh dần đều.

C.

Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.

D.

Công thức tính vận tốc v = g.t2

Câu 3

Lò xo có chiều dài ℓ0 = 60cm và có độ cứng k0. Cắt lò xo thành hai lò xo có chiều dài ℓ1 = 20cm và ℓ2 = 40cm với độ cứng của hai lò xo này lần lượt là k1, k2. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.

 k0 = k1 = k2

B.

k0 > k1 > k2.

C.

 k0 < k1 < k2.

D.

k0 < k2 < k1.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn