Đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc gia môn Lịch sử trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 lần 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 291 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi

Câu 1

Những người theo đạo Hồi không ăn các món như tôm, thịt chim, lợn và món nào?

A.

B.

C.

D.

chó

Câu 2

Adam  và Eva đã từng sinh sống nơi nao?

A.

Bắc Mỹ.

B.

Đông Phi.

C.

Đông Âu

D.

Bắc Á

Câu 3

Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 là bọn nào?

A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân và phong kiến 

D.

Bọn phát xít Nhật          

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn