Đề thi Lịch sử cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 7,162 lượt xem Lượt thi 1,546 lượt thi

Câu 1

Theo Hồi giáo, kinh Coran là gì?
A. Lời nói của giáo chủ Môhamet được ghi lại và những lời này do thánh Ala thông qua thiên sứ Gabrien khải thị cho Môhamet. B. Quyển sách ghi chép lại những tín ngưỡng cơ bản của đạo Hồi.
C. Quyển sách ghi chép lại tình hình xã hội trên bán đảo Ả rập thế kỷ thứ VII. D. Tất cả đều đúng.

Câu 2

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?
A. Thế kỷ VI trước công nguyên B. Đầu Công Nguyên
C. Thế kỷ thứ II D. Thế kỷ VI

Câu 3

Trong đạo Phật, để được phong Thượng tọa cần có những điều kiện gì?

A.

30 năm tu, 50 năm tuổi đời.

B.

40 năm tu, 50 năm tuổi đời.

C.

30 năm tu, 60 năm tuổi đời.

D.

40 năm tu, 60 năm tuổi đời.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn