Đề thi Lịch sử cơ bản số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 21/06/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 7,485 lượt xem Lượt thi 1,596 lượt thi

Câu 1

Theo Hồi giáo, kinh Coran là gì?
A. Lời nói của giáo chủ Môhamet được ghi lại và những lời này do thánh Ala thông qua thiên sứ Gabrien khải thị cho Môhamet. B. Quyển sách ghi chép lại những tín ngưỡng cơ bản của đạo Hồi.
C. Quyển sách ghi chép lại tình hình xã hội trên bán đảo Ả rập thế kỷ thứ VII. D. Tất cả đều đúng.

Câu 2

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?
A. Thế kỷ VI trước công nguyên B. Đầu Công Nguyên
C. Thế kỷ thứ II D. Thế kỷ VI

Câu 3

Trong đạo Phật, để được phong Thượng tọa cần có những điều kiện gì?

A.

30 năm tu, 50 năm tuổi đời.

B.

40 năm tu, 50 năm tuổi đời.

C.

30 năm tu, 60 năm tuổi đời.

D.

40 năm tu, 60 năm tuổi đời.

Câu 4

Quan điểm nào sau đây không phải là của Phật giáo?

A.

Tất cả sự vật, hiện tượng cũng như bản thân ta là có thực.

B.

Thế giới hữu hình là do sự hợp lại của ngũ uẩn

C.

Bản chất của sự tồn tại của thế giới là một dòng biến chuyển không ngừng.

D.

Sự biến hiện của thế giới theo chu trình Sinh – Trụ – Dị - Diệt.

Câu 5

Buddha nghĩa là gì?

A.

Chùa

B.

Bụt

C.

Người giác ngộ

D.

Thánh

Câu 6

Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
A. Anh B. Nhật
C. Mỹ D. Liên Xô

Câu 7

Duy trì hòa bình và an ninh thế Giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:

A. WTO B. Liên minh châu Âu
C. ASEAN D. Liên Hợp Quốc

Câu 8

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) do ai đứng đầu?

A. Chu Ân Lai B. Mao Trạch Đông
C. Lưu Thiếu Kỳ D. Tưởng Giới Thạch

Câu 9

Biến đổi lớn nhất của các nước Á châu sau chiến tranh thế Giới thứ 2 là gì?

A.

Các nước Á châu đã giành được độc lập

B.

Các nước Á châu ra nhập ASEAN

C.

Các nước Á châu trở thành trung tâm tài chính của thế Giới

D.

Tất cả các ý đã nêu

Câu 10

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:

A. Chuông rè - An Nam trẻ - Nhành lúa - ... B. Tin tức - Thời mới - Tiếng dân - ...
C. Chuông rè - Tin tức - Nhành lúa - ... D. Chuông rè - An Nam trẻ - Người nhà quê - ...

Câu 11

Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các nước nhập vào Đông Dương đó là:
A. Hàng hóa của Ấn Độ. B. Hàng hóa của Trung Quốc, Nhật Bản.
C. Hàng hóa của Thái Lan, Singapo. D. Hàng hóa của Triều Tiên, Mông Cổ.

Câu 12

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

A. Công nghiệp chế biến B. Nông nghiệp và khai thác
C. Nông nghiệp và thương nghiệp D. Giao thông vận tải

Câu 13

Một trong những lý do Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A.

Để bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế Giới lần thứ 2 gây ra.

C.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

D.

Tất cả đều đúng

Câu 14

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào:

A.

Tháng 6 năm 1922

B.

Tháng 6 năm 1925

C.

Tháng 7 năm 1927

D.

Tháng 7 năm 1929

Câu 15

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận họp hội nghị ở Vecxai (1919 - 1920) (Pháp) nhằm mục đích:
A. Giúp đỡ các nước bại trận sau chiến tranh B. Thiết lập trật tự thế giới mới
C. Bàn về vấn đề các nước Đông Dương sau chiến tranh D. Phân chia quyền lợi

Câu 16

Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên tại nước nào?
A. Việt Nam B. Lào
C. Indonesia D. Campuchia

Câu 17

C.Mác làm Tổng biên tập cho tờ báo nào vào năm 1842?
A. Biên niên Pháp Đức B. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh
C. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản D. Báo sông Ranh

Câu 18

Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong thời gian nào ?

A.

Khởi nghĩa Hương Khê

B. Khởi nghĩa Nam Kỳ
C. Binh biến Đô Lương D. Khởi nghĩa Bắc Sơn

Câu 19

Sự phát triển của mạng lưới giáo dục Việt Nam được biệu hiện ở:

A.

Có các loại hình trường quốc lập, bán công , dân lập.

B. Tất cả các xã, thôn bản đều có các trường tiểu học.
C. Nhiều tỉnh hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. D. Có hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến bậc trên đại học.

Câu 20

Sách Tang thương ngẫu lục chép rằng ông và Nguyễn Trãi " ra mắt " Lê Lợi tới 2 lần : lần đầu , hai ông đến và bỏ về sau khi thấy Lê Lợi xé thịt bằng tay và đưa lên miệng ăn. Bạn cho biết ông là ai?
A. Trần Nguyên Hãn B. Phạm Đình Hổ
C. Trần Quang Khải D. Lê Quý Đôn
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán