Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 01 tháng 03 năm 2015

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 12 phút; cập nhật 01/03/2015
Thời gian làm bài thi 12 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 01/03/2015
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,737 lượt xem Lượt thi 72 lượt thi

Câu 1

A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A nhiều hơn B là 11. Số táo của A nhiều hơn C là 23. Số táo của A nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ?

A.

51

B.

58

C.

63

D.

74

Câu 2

Trong một thí nghiệm nông nghiệp, mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?

A.

26%

B.

29%

C.

30%

D.

60%

Câu 3

Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan và hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen tới quán cà phê bao nhiêu dặm?

A.

6

B.

5

C.

8

D.

9

Câu 4

Trung bình cộng của 6 số là 8,5. Khi bỏ đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại là 7,2. Vậy số bị bỏ đi là?

A.

7,8

B.

9,8

C.

12,4

D.

15,0

Câu 5

Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n + 2) là

A.

chẵn chỉ khi n là chẵn

B.

chẵn chỉ khi n là lẻ

C.

chia hết cho 4 với mọi n là chẵn

D.

chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ

Câu 6

Điền 2 số tiếp theo vào dãy số sau:
3; 18; 48; 93; 153;....;....
[L. H]

A.

228, 318

B.

213, 315

C.

220, 318

D.

218, 310

Câu 7

Nhất chích, nhất chích hựu nhất chích
Tam tứ, ngũ lục, thất bát chích
Phượng hoàng hà thiểu, điểu hà đa
Thực tận nhân gian thiên vạn thạch.

Một con, một con, lại một con
Ba bốn, năm sáu, bảy tám con
Phượng Hoàng sao ít, Sẻ sao nhiều
Ăn của nhân gian nghìn vạn hộc.

Có bao nhiêu chim sẻ và chim phượng hoàng?

A.

90 chim Sẻ và 11 Phượng Hoàng

B.

80 chim Sẻ và 21 Phượng Hoàng

C.

100 chim Sẻ và 1 Phượng Hoàng

D.

101 chim Sẻ và 0 Phượng Hoàng

Câu 8

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Điền số còn thiếu vào dấu ?

A.

15

B.

18

C.

17

D.

19

Câu 10

Tìm con số mà số đó là một nửa của một phần tư của một phần mười của 400

A.

2

B.

5

C.

10

D.

20

Câu 11

Hoàn thiện phép tính sau đây bằng cách tìm số thích hợp điền vào dấu (?)

99/? = 24.75 × 24

A.

0.75

B.

0.25

C.

0.52

D.

0.825

Câu 12

Một ông vác hai cây sào

Lùa đàn trâu trắng ào ào vào hang

=> Đây là cái gì?

A.

Đôi đũa và cơm
 

B.

Đôi cột và cái võng
 

C.

Đôi cây sào và dây phơi
 

D.

Hai ngọn núi và thác nước ở giữa

Câu 13

Lúc là mây trắng nhẹ trôi

Lúc là bông tuyết rơi rơi trắng trời

Lúc thì là hạt mưa rơi

Lúc là đá rắn, lúc chơi sông dài

=> Đây là gì?

A.

Hơi nước
 

B.

Nước

C.

Nước biển

D.

Nước sông

Câu 14

Tìm số thích hợp điền vào dấu (?)

926 : 24

799 : 72

956 : ?
 

A.

20

B.

39
 

C.

51

D.

59
 

Câu 15

Tìm số thích hợp điền vào số (x)

64 - (12 * 2 + 6 / 3) = X

A.

36

B.

38

C.

40

D.

42

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán