Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 1 tháng 11 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 02/11/2014
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/11/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,755 lượt xem Lượt thi 65 lượt thi

Câu 1

Điên những ô còn thiếu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Điền hình còn thiếu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm ?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 4

Điền từ còn thiếu vào dãy số ?

A.

4\(\frac {3}{10}\)

B.

4\(\frac {2}{7}\)

C.

5\(\frac {1}{16}\)

D.

5\(\frac {1}{13}\)

Câu 5

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống ?

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Câu 7

Điền số thích hợp vào chuỗi sau ?

A.

5

B.

4.5

C.

6.5

D.

7.5

Câu 8

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Điền từ dãy số thiếu vào 3 dấu hỏi chấm ?

A.

27, 11,12

B.

27, 9 ,12

C.

29, 9,13

D.

27, 9, 11

Câu 10

Điền số còn thiếu ?

A.

7

B.

6

C.

9

D.

8

Câu 11

Điền số còn thiếu vào dấu ?

A.

15

B.

18

C.

17

D.

19

Câu 12

Điền số con thiếu ?

A.

48

B.

49

C.

50

D.

51

Câu 13

Hình còn thiếu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 14

Điền từ còn thiếu ?

A.

8

B.

9

C.

10

D.

11

Câu 15

Gộp hình hộp nào đúng dưới đây ?

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán