Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 1 tháng 12 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 10 phút; cập nhật 28/12/2014
Thời gian làm bài thi 10 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/12/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,783 lượt xem Lượt thi 139 lượt thi

Câu 1

Hình ảnh nào đúng dưới đây !

A.

A

B.

B

C.

D

D.

E

Câu 2

Điền các số thích hợp vào chuỗi sau ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3

Điền số thích hợp vào ô trống ?

16, 23, 19, 19, 22, 15, 25, ?

A.

11

B.

14

C.

13

D.

12

Câu 4

Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

A.

1318

B.

1214

C.

1417

D.

1519

Câu 5

Điền hình còn thiếu vào chỗ trống ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 6

Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

A.

-2
 

B.

-6

C.

3

D.

48

Câu 7

Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

A.

3

B.

7

C.

8

D.

15

Câu 8

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Câu 9

Tìm số Y biết rằng Y nằm ở cột và hàng đều có tổng là 38?

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

Câu 10

Chọn hình phù hợp điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu 11

Chọn hình phù hợp với chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Ở dấu chấm hỏi là hình nào?

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Chọn hình phù hợp với quy luật?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 14

Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

Câu 15

Hình nào khác những hình còn lại?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán