Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 1 tháng 9 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 03/09/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/09/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,674 lượt xem Lượt thi 63 lượt thi

Câu 1


Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 2

Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
A. 44, 93
B. 87, 21
C. 124, 452
D. 15, 3

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3


Tìm hình logic với dãy hình trên

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 4


Tìm hình thích hợp vào phần còn trống

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 5

- 1 con hổ ăn hết 1 con nai trong 2 giờ.

- 1 con cáo ăn hết 1 con lai trong 3 giờ.

- 1 con sói ăn hết 1 con lai trong 6 giờ.

Hỏi nếu 3 con này ăn chung nhau 1 con nai thì mấy giờ sẽ hết ( 3 con không tranh nhau khi ăn )

A.

30 phút.

B.

1 giờ.

C.

1,5 giờ.

D.

2 giờ.

Câu 6

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

4

B.

8

C.

10

D.

6

Câu 7

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 8

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

3

B.

4
 

C.

1

D.

2

Câu 9

Trong một tháng, nếu thứ 6 là ngày 13 thì ngày 1 là thứ mấy?

A.

Thứ hai

B.

Chủ nhật

C.

Thứ tư

D.

Thứ ba

Câu 10

Tôi hái đầy một rổ táo từ vườn táo nhà tôi. Đến lúc tôi về đến nhà thì tôi đã cho con tôi mất 75% số táo, 0,625 số táo còn lại là dành cho người hàng xóm của con trai tôi và sau đó là ăn hết số táo còn lại. Tôi về đến nhà trong rổ chỉ còn đúng 2 quả táo. Vậy ban đầu tôi đã hái bao nhiêu quả táo từ vườn táo nhà tôi?

A.

30

B.

26

C.

28

D.

32

Câu 11

Chiều nay đồng hồ đeo tay của tôi chạy đúng giờ, sau đó nó bắt đầu chạy chậm 17 phút mỗi giờ cho đến khi cách đây 6 tiếng nó ngừng chạy hoàn toàn. Lúc này nó chỉ thời gian là 14h 52 phút. Vậy bây giờ là mấy giờ?

A.

10 giờ đêm

B.

11 giờ đêm

C.

10h30 đêm

D.

9 giờ đêm

Câu 12

Một vật A nặng 60 kg cộng với 1/6 trọng lượng của nó và một B vật nặng 46 kg cộng với 1/3 trọng lượng của nó. Vậy vật nào nặng hơn.
A.

Vật B (46kg)

B.

Vật A (60kg)

C.

Bằng nhau

D.

Không thể xác định

Câu 13

“Lên đỉnh tháp Eiffel phải bước bao nhiêu bước?”: một du khách hỏi. “896 bước cộng với một nửa số bước đó”: một người hướng dẫn khách đáp lại. Vậy lên tới đỉnh tháp phải bước bao nhiêu bước?

A.

1788 bước

B.

1794 bước

C.

1792 bước

D.

1790 bước

Câu 14

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

14

B.

8

C.

17

D.

11

Câu 15

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

2

B.

1

C.

3

D.

0

Câu 16

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

57

B.

47

C.

67

D.

77

Câu 17

Mười năm nữa tổng số tuổi của Nghĩa, Min và Keo, Thần bằng 100. Sau 7 năm nữa tổng số tuổi của họ bằng bao nhiêu?

A.

80

B.

88

C.

84

D.

92

Câu 18

Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải có bao nhiêu người?

A.

5

B.

20

C.

15

D.

10

Câu 19

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

3

B.

7

C.

1

D.

5

Câu 20

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

81

B.

91

C.

71

D.

85

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán