Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 2 tháng 8 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 09/08/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/08/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,540 lượt xem Lượt thi 53 lượt thi

Câu 1

Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

A.

12

B.

13

C.

14

D.

15

Câu 2

Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình có dấu hỏi bên trên

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3

Hãy dùng logic của hình bên trái để hoàn tất hình bên phải ?

A.

16

B.

18

C.

36

D.

42

Câu 4

Which is the missing section ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Chọn hình thích hợp ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 6

Tìm hình thích hợp vào phần còn trống ?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 7

Với chiếc hộp trên thì vỏ của nó là ?

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 8

Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình trên.

A.

B

B.

C

C.

D

D.

E

Câu 9

Tìm hình thích hợp ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 10

Trong bài kiểm tra của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài kiểm tra của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ?

A.

15

B.

25

C.

20

D.

30

Câu 11

Một hình chữ nhật có Chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

A.

1200 m2

B.

1600 m2

C.

2400 m2

D.

2800 m2

Câu 12

Ba năm trước đây tổng số tuổi của 2 mẹ con là 42. Tính tuổi của mỗi người 2 năm nữa ? Biết rằng hiện tại tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi con.

A.

Con: 8; Mẹ: 40

B.

Con: 10; Mẹ: 42

C.

Con: 12; Mẹ: 44

D.

Con: 6; Mẹ: 38

Câu 13

Tìm số trong ?

A.

5

B.

13

C.

17

D.

21

Câu 14

tìm ô còn lại?

A.

14

B.

15

C.

16

D.

17

Câu 15

Tìm số còn thiếu ?

A.

13

B.

14

C.

15

D.

16

Câu 16

Tìm khác nhất.

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 17

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 Số nào trong chuỗi này không nằm trong quy luật của chúng.

A.

3

B.

5
 

C.

8

D.

11

Câu 18

Tìm hình nào là không có trong các hình dưới đây?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 19

Tìm hình ảnh hợp lý từ sơ đồ.

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 20

Số tiếp theo là gì?

2 , 10 , 12 , 60 , 62 , 310 , ?

A.

312

B.

360

C.

1550

D.

4650
 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán