Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 2 tháng 9 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 13/09/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/09/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2,286 lượt xem Lượt thi 60 lượt thi

Câu 1


Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

A.

Hình A

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 2

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

A.

Bóng A

B.

Bóng B

C.

Bóng C

D.

Bóng D

Câu 3


Tìm hình thích hợp vào phần còn trống

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 4

Nhóm hình nào còn thiếu trong các hình sau : 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

 Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Trung bình 1 người có ít nhất bao nhiêu ngày sinh nhật

A.

1

B.

Ít nhất 1

C.

2

D.

Nhiều hơn 2

Câu 10

Bạn tham dự vào 1 cuộc chạy thi, bạn vượt người thứ 2, vậy vị trí của bạn là thứ mấy?

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 11

Số nào khác với các số còn lại: 3, 9, 18, 20, 6?

A.

3

B.

6

C.

9
 

D.

20

Câu 12

Khối Rubik nào sẽ là hình tiếp theo trong chuỗi dưới đây ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 13

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

A.

A

B.

B

C.

E

D.

F

Câu 14

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

3

B.

4
 

C.

1

D.

2

Câu 15

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

7

B.

6

C.

5

D.

4

Câu 16

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

5

B.

7

C.

6

D.

8

Câu 17

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

21

B.

26

C.

16

D.

31

Câu 18

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

80

B.

90

C.

100

D.

70

Câu 19

Một chiếc tàu hỏa chạy với tốc độ 90 dặm một giờ đi vào một đường hầm dài 3,5 dặm. Chiều dài của chiếc tàu là 0,25 dặm. Cả chiếc tàu phải mất bao lâu để đi qua đường hầm trên từ thời điểm đầu tàu đi vào đến khi đuôi tầu ra khỏi đường hầm.

A.

2 phút 15s

B.

2 phút 40s

C.

2 phút 30s

D.

1 phút 30s

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán