Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 3 tháng 8 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 16/08/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/08/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,482 lượt xem Lượt thi 65 lượt thi

Câu 1

Chữ cái nào trực diện với chữ cái mà cách nó 2 chữ cái theo chiều kim đồng hồ tính từ chữ cái trực diện với chữ cái E 

A.

A

B.

H

C.

G

D.

C

Câu 2

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Tìm số thích hợp có thể thay dấu hỏi chấm.

A.

6

B.

8

C.

10

D.

12

Câu 8

Hình nào dưới đây phù hợp với quy luật ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Câu 10

Khối Rubik nào sẽ là hình tiếp theo trong chuỗi dưới đây ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 11

Số nào sao đây có thể thay thế "?"

1, 2.25, 3.75, 5.5, 7.5, 9.75, ?

A.

12.25

B.

10,75

C.

11.5

D.

12.75

Câu 12

Số nào là số tiếp theo của dãy số:

25, 24, 22, 19, 15, ?

A.

4

B.

5

C.

10

D.

14

Câu 13

Hình trên gấp lại sẽ được hình lập phương nào?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 14

Hình nào khác với các hình còn lại?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 15

Hình nào khác với các hình còn lại?

A.

Hình A
 

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 16

Hình nào là hình tiếp theo?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 17

Điền hình thích hợp vào chỗ trống.

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống :

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Chọn hình thích hợp điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Tìm hình điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán