Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 4 tháng 9 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 18 phút; cập nhật 27/09/2014
Thời gian làm bài thi 18 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/09/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,469 lượt xem Lượt thi 50 lượt thi

Câu 1

Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?

A.

49

B.

55

C.

58

D.

65

Câu 2

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Hai chiếc xe đò (xe buýt) đụng nhau ở biên giới Việt-Hoa.  Hành khách trên cả 2 xe đều là khách du lịch từ khắp năm châu như (Mỹ, Á, Âu, Úc, Phi).  Sau tại nạn, những người thoát nạn nên được chôn ở nước nào?

A.

Việt Nam

B.

Trung Quốc

C.

Người của nước nào thì chôn ở nước đó

D.

Không nên chôn ở nước nào

Câu 4

Trong một tháng, nếu thứ 6 là ngày 13 thì ngày 1 là thứ mấy?

A.

thứ hai

B.

chủ nhật

C.

thứ tư

D.

thứ ba

Câu 5

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Câu 6

Số nào sao đây có thể thay thế "?"

1, 2.25, 3.75, 5.5, 7.5, 9.75, ?

A.

12.25

B.

10,75

C.

11.5

D.

12.75

Câu 7

A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A nhiều hơn B là 11. Số táo của A nhiều hơn C là 23. Số táo của A nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ?

A.

51

B.

58

C.

63

D.

74

Câu 8

Một đoàn tàu có nhiều toa, mỗi toa tàu dài 40m. Biết sau khi tách ra 4 toa tàu, thay bằng 2 toa mới có chiều dài 20m mỗi toa thì Chiều dài mới của con tàu bằng 2/3 so với Chiều dài cũ. Tính số toa của tàu lúc đầu.

A.

5

B.

7

C.

9

D.

11

Câu 9

Ngày hôm trước của ngày hôm qua cách ngày thứ hai 2 ngày là ngày thứ mấy?

A.

Thứ tư

B.

Thứ năm

C.

Thứ sáu

D.

Thứ bảy

Câu 10

Tìm số khác với các số sau : 2, 4, 10, 28, 56, 244

A.

10

B.

28

C.

56

D.

244

Câu 11

Tìm số còn thiếu ?

A.

3

B.

1

C.

0

D.

2

Câu 12

Điền số còn thiếu vào ô trống ?

A.

6

B.

5

C.

4
 

D.

7

Câu 13

Tìm số thay thế dấu hỏi chấm ?

A.

20

B.

19

C.

17

D.

18

Câu 14

Điền số thích hợp vào ô trống ?

A.

6

B.

7

C.

4

D.

5

Câu 15

Điền số thích hợp vào ô trống ?

A.

13

B.

6

C.

5

D.

13

Câu 16

Trong một thí nghiệm nông nghiệp, mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?

A.

26%

B.

29%

C.

30%

D.

60%

Câu 17

Có bao nhiêu bộ hai chữ số từ các số {1,2,3,4} mà không chứa cả hai số 2 và 4?

A.

Một

B.

Hai

C.

Bốn

D.

Năm

Câu 18

Năm ngoái, cứ 100 triệu xe chạy trên một con đường nào đó sẽ có 96 xe gây tai nạn. Nếu có 3 tỷ xe chạy trên đường thì có bao nhiêu xe gây tai nạn? (1 tỷ = 1.000.000.000).

A.

320

B.

2880

C.

3200

D.

28800

Câu 19

Trung bình cộng của 6 số là 8,5. Khi bỏ đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại là 7,2. Vậy số bị bỏ đi là?

A.

7,8

B.

9,8

C.

12,4

D.

15,0

Câu 20

Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n + 2) là

A.

chẵn chỉ khi n là chẵn

B.

chẵn chỉ khi n là lẻ

C.

chia hết cho 4 với mọi n là chẵn

D.

chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán