Đề thi MAX IQ Cuộc thi tuần 5 tháng 8 năm 2014

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 31/08/2014
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 31/08/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,588 lượt xem Lượt thi 45 lượt thi

Câu 1

Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
A. 44, 93
B. 87, 21
C. 124, 452
D. 15, 3

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 2

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

A.

Bóng A

B.

Bóng B

C.

Bóng C

D.

Bóng D

Câu 3

Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?

A.

2 km

B.

14 km

C.

20 km

D.

26 km

Câu 4


Tìm hình logic với dãy hình trên
1 2 3

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 5


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 6


Tìm hình thích hợp vào phần còn trống

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 7

102 (120) 212
212 (???) 318

A.

116

B.

112

C.

88

D.

56

Câu 8

Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:

A.

Bình thấp hơn Nam

B.

Bình cao hơn Nam

C.

Bình cao bằng Nam

D.

Không nói được là Bình hay Nam cao hơn

Câu 9

Bạn cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:

A.

Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng

B.

Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm trên một đường thẳng

C.

Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng

D.

Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng

Câu 10

Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

A.

K

B.

M

C.

N

D.

P

Câu 11

Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?

A.

15

B.

16

C.

17

D.

18

Câu 12

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A,B,C,D khi ghép với mảnh ở bên dưới sẽ tạo ra 1 hình vuông hoành chỉnh? 

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Hình nào khác với các hình còn lại : Hình bảy cạnh , Hình tam giác , Hình lục giác, Hình lập phương

A.

Hình bảy cạnh

B.

Hình tam giác

C.

Hình lục giác

D.

Hình lập phương

Câu 14

Hình nào sao đây có thể thay thế cho hình có dấu "?"

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 15

Hãy dùng logic của hình bên trái để hoàn tất hình bên phải ?

A.

16

B.

18

C.

36

D.

42

Câu 16

Hình nào là hình tiếp theo?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 17

Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây ?

A.

18

B.

21

C.

29

D.

33

Câu 18

8 mảnh giấy hình vuông giống nhau được đặt đè lên nhau như hình dưới đây. Mảnh giấy số mấy năm ở dưới cùng ?

A.

2

B.

4

C.

6

D.

8

Câu 19

4 nghi can ( A, B, C và D ) bị điều tra:

- A: Nếu B gian lận thì C gian lận

- B: Ít nhất A hoặc C gian lận

- C: B không gian lận, Tôi ( C ) đã gian lận

- D: C gian lận

Chỉ có 1 người nói dối, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A.

C nói dối, B gian lận

B.

B nói dối, B gian lận

C.

A nói dối C gian lận

D.

D nói dối, C gian lận

Câu 20

Hình nào khác với những hình còn lại ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán