Đề thi MICROSOFT EXCEL

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/06/2014
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 7,471 lượt xem Lượt thi 1,620 lượt thi

Câu 1

Một bảng tính worksheet bao gồm

A.

265 cột và 65563 dòng

B.

266 cột và 65365 dòng

C.

256 cột và 65536 dòng

D.

256 cột và 65365 dòng

Câu 2

Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

A.

3 loại

B.

4 loại

C.

5 loại

D.

Câu trả lời khác

Câu 3

Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7

A.

Địa chỉ tương đối

B.

Địa chỉ tuyệt đối

C.

Địa chỉ tổ hợp

D.

Địa chỉ hỗn hợp

Câu 4

Phép toán: ngày Số sẽ cho kết quả là :

A.

Ngày

B.

Số

C.

Cả ngày và số

D.

Tất cả đều sai

Câu 5

Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là :

A.

Không tìm thấy tên hàm

B.

Giá trị tham chiếu không tồn tại

C.

Giá trị tham chiếu tồn tại

D.

Tập hợp rỗng

Câu 6

Để có thể cuộn chữ thà nh nhiều dò ng trong ô, ta dùng

A.

Format Cells, chọn Wrap Text

B.

Format Cells, chọn Onentation

C.

Format Cells, Chọn Shrink to fit

D.

Alt + Enter

Câu 7

Kết quả của công thức sau : = INT (SORT (-4)) là :

A.

2

B.

-2

C.

-4

D.

Tất cả đều sai

Câu 8

Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua sẽ là

A.

9

B.

7

C.

6

D.

0

Câu 9

Ở ô B4 ta có công thức là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công thức nà y qua ô D6 thì công thức trở thành

A.

E$#C5

B.

D$#$C5

C.

E$2#$C3

D.

D$2#$C5

Câu 10

Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì kết quả là :

A.

12

B.

03

C.

98

D.

Báo lỗi vì công thức sai

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn