Đề thi minh hoạ kì thi THPT Quốc Gia trường THPT Sóc Sơn năm 2018 môn toán mã đề 801

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 09/12/2017
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/12/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 1,370 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng S, diện tích đáy bằng diện tích một mật cầu bán kính a. Khi đó, thể tích của hình trụ bằng:

A.

1/2 Sa

B.

1/3 Sa

C.

1/4 Sa

D.

Sa

Câu 2

Tập xác định của hàm số \(y=\frac{x+1}{x-1}\) là:

A.

R\ {1}

B.

R\ {-1}

C.

R\ {\(\pm\)1}

D.

\(\left( 1;+\infty \right)\)

Câu 3

Cho hàm số f(x)  đồng biến trên tập  số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng:

A.

Với mọi \({{x}_{1}},{{x}_{2}}\in R\Rightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)<f\left( {{x}_{2}} \right)\)

B.

Với mọi \({{x}_{1}}<{{x}_{2}}\in R\Rightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)<f\left( {{x}_{2}} \right)\)

C.

Với mọi \({{x}_{1}}>{{x}_{2}}\in R\Rightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)<f\left( {{x}_{2}} \right)\)

D.

Với mọi \({{x}_{1}},{{x}_{2}}\in R\Rightarrow f\left( {{x}_{1}} \right)>f\left( {{x}_{2}} \right)\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn