Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Sinh Học

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 07/10/2016
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,543 lượt xem Lượt thi 339 lượt thi

Câu 1

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?
 

A.

ADN
 

B.

tARN
 

C.

rARN
 

D.

mARN
 

Câu 2

Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là
 

A.

đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
 

B.

đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
 

C.

đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza
 

D.

đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.
 

Câu 3

Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?
 

A.

AAbb.
 

B.

AaBb.
 

C.

AABb
 

D.

aaBB
 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn