Đề thi môn hóa học phần 12: Phương pháp khảo sát tỷ số mol CO2 và H2O

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/12/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 907 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Cho 100ml dung dịch AlCl3 2M tác dụng với dung dịch KOH 1M.  Cho dung dịch sau phản ứng trên tác dụng với dung dịch HCl 2M ta thu được 3,9 gam kết tủa keo. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là 

A.

0,025 lít

B.

0,325 lít

C.

0,1 lít 

D.

0,025 lít hoặc 0,325 lít

Câu 2

. Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. X tác dụng với Na dư cho khí H2 có số mol bằng số mol của X. Công thức phân tử của X và giá trị m lần lượt là

A.

C3H8O2 và 1,52. 

B.

C4H10O2 và 7,28.  

C.

 C3H8O2 và 7,28. 

D.

 C3H8O3 và 1,52.

Câu 3

 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng. Phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Chia X làm 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và hơi H2O) lần lượt qua bình (l) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (l) tăng 2,16 gam, ở bình (2) có 7 gam kết tủa.

- Phần 2: Cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H2(đktc) thu được là bao nhiêu?  

A.

 2,24 lít. 

B.

 0,224 lít. 

C.

0,56 lít. 

D.

1,12 lít 

Câu 4

X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức mạch hở. 0,04 mol X có khối lượng 1,98 gam tham gia phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. m gam X kết hợp vừa đủ với 0,35 gam H2. Giá trị của m là 

A.

4,95 gam 

B.

5,94 gam 

C.

6,93 gam

D.

9,9 gam 

Câu 5

Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C2H6 và C3H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 1,6 mol nước. Mặt khác 0,5 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,625 mol Br2. Thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là : 

A.

50%, 20%, 30%

B.

50%, 25%, 25%

C.

60%, 20%, 20%

D.

80%, 10%, 10%

Câu 6

Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được l,568 lít CO2 (đktc) và 1,26 gam H2O. Công thức phân tử của hai anđehit lần lượt là  

A.

HCHO và CH3CHO 

B.

CH3CHO và C2H5CHO 

C.

C2H5CHO và C3H7CHO 

D.

C2H4CHO và C3H6CHO 

Câu 7

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam X gồm bột Al và sắt oxit FexOy trong điều kiện không có không khí, được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp B rồi chia thành 2 phần :  

- Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hoà tan hết trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được danh dịch C và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất)

- Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn. Công thức của oxit và giá trị của m lần lượt là:

A.

FeO và 19,32 gam

B.

Fe2O3 và 28,98 gam

C.

Fe3O4 và 19,32 gam

D.

Fe3Ovà 28,98 gam

Câu 8

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đồng đẳng liên tiếp, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2.7 gam H2O. Số mol của mỗi axit lần lượt là:  

A.

0,04 và 0,06. 

B.

0,08 và 0,02. 

C.

 0,05 và 0,05. 

D.

 0,045 và 0,055. 

Câu 9

Hỗn hợp X có một số ankan. Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp X thu được a mol CO2 và b mol H2O Kết luận nào sau đây là đúng ?

A.

a = b

B.

a = b – 0,02

C.

a = b – 0,05

D.

a = b – 0,07

Câu 10

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là  

A.

0,1 và 0,1. 

B.

0,01 và 0,1. 

C.

 0,1 và 0,01. 

D.

0,01 và 0,01. 

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn