Đề thi môn Toán Lớp 6 (Đề 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 6,130 lượt xem Lượt thi 1,099 lượt thi

Câu 1

Phân số 2/5 viết dưới dạng phần trăm là:

A.

13/3

B.

2.5%

C.

4%

D.

40%

Câu 2

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

A.

5

B.

6

C.

8

D.

10

Câu 3

An  có 20 viên bi, An cho  Bình 2/5 số  bi của  mình , số viên  bi  Bình  được  An  cho  là :

A.

4

B.

8

C.

10

D.

6

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn