Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 3)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giá trị nhỏ nhất của y=(x-3)2 +1 là

A.

1 khi x=3        

B.

3 khi x=1           

C.

0 khi x=3

D.

không có GTNN trên TXĐ

Câu 2

Chọn câu sai với mọi số tự nhiên n,giá trị của biểu thức (n+7)2-(n-5)2 chia hết cho

A.

24

B.

16

C.

8

D.

6

Câu 3

Rút gọn biểu thức (x+y)2 +(x-y)2 -2x2 ta được kết quả là :

A.

2y 

B.

2y2

C.

-2y2             

D.

4x+2y2

Câu 4

Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x4 -40x2y3 +25y6 là 1 số

A.

dương 

B.

Không dương                 

C.

âm

D.

không âm

Câu 5

Thực hiện phép tính :( 5x+4)2 +(1-5x)2 +2(5x+4)(1-5x) ta được

A.

(x+5)2                

B.

(3+10x)2               

C.

9

D.

25

Câu 6

Thực hiện phép tính (2x-3)2 +(3x+2)2 +13(1-x)(1+x) ta được kết quả là

A.

26x2

B.

0

C.

-26 

D.

26 

Câu 7

Chọn kết quả đúng ; (2x+3y)(2x-3y) bằng

A.

4x2-9y2           

B.

2x2-3y2                  

C.

4x2+9y2               

D.

4x-9y

Câu 8

Tính (x+1/4)2 ta được

A.

x2 - ½x +¼           

B.

x2 + ½x +1/8  

C.

x2 + ½x + 1/16          

D.

x2 - ½x  - ¼           

Câu 9

Với mọi x thuộc R phát biểu nào sau đây là sai

A.

x2-2x+3>0           

B.

6x-x2-10<0          

C.

x2 –x-100<0

D.

x2 –x+1>0

Câu 10

Với mọi giá trị của biến số ,giá trị của biểu thức x2-20x+101 là 1 số

A.

dương

B.

Không dương                 

C.

âm

D.

không âm

Câu 11

Gía trị nhỏ nhất của biểu thức 9x2-6x+5 đạt được khi x bằng       

A.

1/2

B.

1/3

C.

4/3

D.

2

Câu 12

Tính (5x+2y)2 +(5x-2y)2 +2(1+2y)(1-2y) bằng

A.

50x2 +4y2        

B.

50x2-4y2

C.

50x2+1

D.

50x2+2

Câu 13

Tính (5x-y)2 ta được :

A.

25x2 +10xy +y2        

B.

25x2 -10xy +y2       

C.

25x2 +10xy +25y2        

D.

25x2 +16xy +25y2        

Câu 14

Biểu thức rút gọn của : (4x+9)2 +(4x-9)2 là :

A.

2(16x2+81)      

B.

16x2+81                     

C.

4x2+9

D.

KQ khác

Câu 15

Giá trị của x thoả mãn ;2x2 +3(x-1)(x+1) =5x(x+1) là

A.

5/3

B.

-5/3

C.

3/5

D.

-3/5

Câu 16

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A= x2+6x là

A.

0

B.

-3

C.

1

D.

Kết quả khác

Câu 17

Giá trị nhỏ nhất của đa thức A=4x2 +4x+11 là :

A.

-10 khi x= -1/2   

B.

-11 khi x= -1/2            

C.

9 khi x= -1/2            

D.

10 khi x= -1/2            

Câu 18

Khai triển biểu thức : (2x-3y)2 ta được :

A.

4x2+12xy +9y2        

B.

4x2-12xy +9y2       

C.

4x2 -9y2            

D.

2x2-3y2

Câu 19

Để biểu thức 9x2 +30x+a là bình phương của một tổng giá trị của a phải là

A.

B.

25

C.

36

D.

Kết quả khác

Câu 20

Giá trị lớn nhất của đa thức S= 4x -2x2 +1 là

A.

3

B.

2

C.

-3

D.

-2

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán