Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 6)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 28/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Khai triển hằng đẳng thức (a – b)3, ta được:

A.

(a – b)(a + b)2

B.

a3 – b3

C.

3a– 3b

D.

a3 – 3a2b + 3ab2– b3

Câu 2

Tính nhanh giá trị của biểu thức: 22+ 2*50*84, ta được kết quả là:

A.

5200

B.

6800

C.

8422

D.

100

Câu 3

Cho hai đa thức: A = 10x2 + 20x + 10 và B = x + 1. Đa thức dư trong phép chia A cho B là:

A.

10

B.

10(x + 1)

C.

(x + 1)

D.

0

Câu 4

Đa thức x2 + 5x + 6 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x + 6)2

B.

(x + 2)(x + 3)

C.

(x – 2)(x – 3)

D.

(x + 3)2

Câu 5

Giá trị của biểu thức (x + y)(x – y) tại x = – 1 và y = – 2 là:

A.

-3

B.

9

C.

-9

D.

3

Câu 6

Kết quả rút gọn của phân thức  là:

A.

1

B.

C.

D.

Câu 7

Hình nào sau đây là hình thoi ?

A.

Tứ giác có một đường chéo là đường phân giác của một góc

B.

Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau

C.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

D.

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau .

Câu 8

Một hình thang có độ dài hai đáy là 21cm và 9cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A.

15 cm

B.

30 cm

C.

60 cm

D.

189 cm

Câu 9

Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

A.

Hình thang

B.

Hình thang cân

C.

Hình chữ nhật

D.

Hình bình hành

Câu 10

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 12cm và 16cm. Độ dài cạnh của hình thoi là:

A.

100 cm

B.

28 cm

C.

14 cm

D.

10 cm

Câu 11

Hình vuông có cạnh bằng 1cm thì độ dài đường chéo bằng :

A.

2 cm

B.

1cm

C.

4cm

D.

cm

Câu 12

Hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm; AD = 4 cm . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là

A.

4 cm2

 

B.

6 cm2

C.

32 cm2

 

D.

12 cm2

Câu 13

Hình chữ nhật là tứ giác:    

A.

Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.   

B.

Có bốn góc vuông

C.

Có bốn cạnh bằng nhau.

D.

Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông

Câu 14

Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:

A.

Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật

B.

Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành

C.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

D.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.

Câu 15

Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 6 cm và BD = 8cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :

A.

2 cm

B.

7 cm

C.

5 cm

D.

14 cm

Câu 16

Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180?

A.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

B.

Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

C.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.

D.

Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

Câu 17

Hai đường chéo của hình vuông góc có tính chất :

A.

Bằng nhau, vuông góc với nhau.                                

B.

Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

C.

Là tia phân giác của các góc của hình vuông

D.

Cả A,, B, C

Câu 18

Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 6 cm và BD = 8cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :

A.

2 cm

B.

5 cm

C.

7 cm

D.

14 cm

Câu 19

Hình vuông là tứ giác:    

A.

Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.             

B.

Có bốn góc vuông.

C.

Có bốn cạnh bằng nhau

D.

Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.           

Câu 20

Hai đường chéo của hình vuông có tính chất

A.

Bằng nhau, vuông góc với nhau

B.

Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

C.

Là tia phân giác của các góc của hình vuông

D.

Cả A,, B, C

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán