Đề thi Sinh Học cơ bản và nâng cao (1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 75 phút; cập nhật 24/06/2014
Thời gian làm bài thi 75 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 7,148 lượt xem Lượt thi 1,223 lượt thi

Câu 1

Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi cơ thể sinh vật là gì?

A.

Các đại phân tử

B.

Tế bào

C.

D.

Cơ quan

Câu 2

Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì Cacbon

A.

là một trong những nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống

B.

Chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ thể sống

C.

có cấu hình điện tử vòng ngoài với 4 điện tử(Cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác)

D.

có khối lượng phân tử là 12 đvC

Câu 3

Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì:

A.

Phần lớn chúng đã có trong hợp chất của thực vật

B.

Chức năng chính của chúng là hoạt hóa các enzim

C.

chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật

D.

chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn