Đề thi Sinh Học cơ bản và nâng cao (2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 24/06/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 6,705 lượt xem Lượt thi 1,198 lượt thi

Câu 1

Khi uống thuốc kháng sinh không đủ liều gây nhờn thuốc vì kháng sinh liều nhẹ sẽ

A.

kích thích vi khuẩn tạo kháng thể chống lại kháng sinh.

B.

 tạo áp lực đào thải dạng không có gen kháng thuốc kháng sinh và dạng kháng thuốc kháng sinh có điều kiện phát triển mạnh.

C.

gây đột biến gen, trong đó có một số đột biến là có lợi cho vi khuẩn.

D.

kích thích vi khuẩn nhận gen kháng kháng sinh thông qua con đường tải nạp.

Câu 2

Cho một số hiện tượng sau :
(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á
(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.
(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của các loài cây khác.
Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?
A.

(1), (4)

B.

(2), (3)

C.

(3), (4)

D.

(1), (2)

Câu 3

Dao động cơ học là?

A.

Chuển đọng có quỹ đạo trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ.

B.

chuyển động có biên độ và tần số góc xác định.

C.

Chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp đi lặp lại nhiều lần.

D.

Chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn