Đề thi Sinh Học cơ bản và nâng cao (3)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 24/06/2014
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 6,426 lượt xem Lượt thi 1,201 lượt thi

Câu 1

Người ta pha chế một dung dịch nuôi cấy vi sinh vật ( môi trường D) gồm các thành phần sau: H2O;NaCl; (NH4)2PO4; MgSO4; CaCl2 . Tiến hành nuôi cấy các chủng vi khuẩn A, B, C trong các môi trường và điều kiện khác nhau, thu được kết quả như sau:
 

Môi trường nuôi cấy Chủng A Chủng B Chủng C
Môi trường D + 10g thịt bò, để trong bóng tối Mọc Không mọc Không mọc
Môi trường D, để trong bóng tối có sục CO2 Không mọc Mọc Không mọc
Môi trường D, chiếu sáng, có sục CO2 Không mọc Mọc Mọc

Kiểu dinh dưỡng của các chủng A, B, C lần lượt là:

A.

Hóa dị dưỡng, hóa tự dưỡng, quang tự dưỡng

B.

Hóa dị dưỡng, Quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng

C.

Hóa dị dưỡng, hóa dị dưỡng, quang tự dưỡng

D.

Quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang tự dưỡng

Câu 2

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục , chất dinh dưỡng cạn dần; sản phẩm chuyển hóa tăng lên đã dẫn tới hiện tượng :

A.

Tăng tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.

B.

Số vi sinh vật sinh ra bằng số vi sinh vật chết đi.

C.

Quần thể vi sinh vật bị suy vong.

D.

Thu được số lượng vi sinh vật tối đa

Câu 3

Hợp chất canxidipicolinat tìm thấy ở

A.

Bao tử nấm

B.

Ngoại bao tử vi khuẩn

C.

Nội bao tử vi khuẩn

D.

bao tử đột xạ khuẩn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn