Đề thi tham khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Sinh Học - Bộ GD-ĐT

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 14/05/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/05/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,018 lượt xem Lượt thi 183 lượt thi

Câu 1

Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

4.

Câu 2

Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là

A.

0,5 và 0,5.

B.

0,6 và 0,4.

C.

0,3 và 0,7.

D.

0,4 và 0,6.

Câu 3

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật phân giải?

A.

Cỏ.

B.

Nấm hoại sinh.

C.

Vi khuẩn hoại sinh.

D.

Giun đất.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn