Đề thi THPT QG năm 2018 môn Địa Lý (Mã đề 302)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 05/07/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/07/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 633 lượt xem Lượt thi 128 lượt thi

Câu 1

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Kon Tum

B.

Gia Lai

C.

Đắk Lắk

D.

Lâm Đồng

Câu 2

Đặc điểm đô thị của nước ta hiện nay là:

A.

đều có quy mô rất lớn

B.

có nhiều loại khác nhau

C.

phân bố đồng đều cả nước

D.

cơ sở hạ tầng hiện đại

Câu 3

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

A.

Xuân Sơn

B.

Cát Bà

C.

Hoàng Liên

D.

Ba Vì

Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Lai Châu

B.

Lạng Sơn

C.

Cao Bằng

D.

Điện Biên

Câu 5

Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản là do:

A.

có diện tích rừng xích đạo lớn

B.

địa hình chủ yếu là đồi núi

C.

có nhiều đảo, quần đảo và núi lửa

D.

nằm trong vành đai sinh khoáng

Câu 6

Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản là do:

A.

có diện tích rừng xích đạo lớn

B.

địa hình chủ yếu là đồi núi

C.

có nhiều đảo, quần đảo và núi lửa

D.

nằm trong vành đai sinh khoáng

Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A.

Cửa Gianh

B.

Cửa Việt

C.

Cửa Tùng

D.

Cửa Hội

Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Quảng Bình

B.

Hà Tĩnh

C.

Nghệ An

D.

Thanh Hóa

Câu 9

Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta?

A.

Ở trung tâm bán đảo Đông Dương

B.

Tiếp giáp với Biển Đông

C.

Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc

D.

Trong vùng nhiều thiên tai

Câu 10

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

A.

Địa hình núi cao chiếm hầu hết diện tích

B.

Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn

C.

Gồm các dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa

D.

Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn

Câu 11

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Tây Ninh

B.

Bình Phước

C.

Đồng Nai

D.

Bình Dương

Câu 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A.

Quỳnh Nhai

B.

Sinh Quyền

C.

Cam Đường

D.

Văn Bàn

Câu 13

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp với Trung Quốc?

A.

Lai Châu

B.

Cao Bằng

C.

Sơn La

D.

Lạng Sơn

Câu 14

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

A.

Nhiệt độ trung bình năm cao hơn

B.

Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn

C.

Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn

D.

Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn

Câu 15

Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay?

A.

Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

B.

Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.

C.

Lĩnh vựng kinh tế then chốt do Nhà nước quản lí.

D.

Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

Câu 16

Cho bảng số liệu:

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

(Đơn vị: Đô la Mỹ)

Năm

2010

2012

2014

2015

Xuất khẩu

69,5

77,1

82,2

82,4

Nhập khẩu

73,1

85,2

92,3

101,9

                                                                                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010- 2015?

A.

Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu

B.

Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ hơn năm 2014

C.

Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu

D.

Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn hơn năm 2012

Câu 17

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phảt biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

A.

Khai thác của Thái Bình nhỏ hơn Bến Tre

B.

Nuôi trồng của Bạc Liêu lớn hơn Bình Thuận

C.

Khai thác của Tiền Giang nhỏ hơn Quảng Ninh

D.

Nuôi trồng của Đồng Tháp lớn hơn Cà Mau

Câu 18

Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào)?

A.

Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn

B.

Phân hóa hai mùa mưa và khô rõ rệt

C.

Nhiệt độ trung bình năm trên 250C

D.

Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

Câu 19

Phát biểu nào sau đây đúng về thành tựu của ASEAN hiện nay?

A.

Nhiều quốc gia thuộc vào nhóm nước phát triển

B.

Các quốc gia đều có trình độ phát triển giống nhau

C.

Tình trạng đói nghèo của người dân đã được xóa bỏ

D.

Tốc độ tăng GDP của một số quốc gia khá cao

Câu 20

Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta?

A.

Chưa kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực

B.

Huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư

C.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

D.

Mạng lưới ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa

Câu 21

Cho biểu đồ

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2016

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 – 2016?

A.

Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm

B.

Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng

C.

Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm

D.

Lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng

Câu 22

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp năng lượng nước ta?

A.

Sản lượng điện cả nước không tăng qua các năm

B.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều nhà máy điện nhất

C.

Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí

D.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Hồng

Câu 23

Việc làm đang là vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do:

A.

nguồn lao động dồi dào, kinh tế còn chậm phát triển

B.

dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác quá mức

C.

mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều

D.

lao động trồng trọt đông, dịch vụ còn chưa đa dạng

Câu 24

Công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đông Nam Á phát triển dựa trên thể mạnh chủ yếu nào sau đây?

A.

Nguồn lao động rất dồi dào và cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

B.

Nguồn lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng khá hiện đại.

C.

Nguồn nhiên liệu phong phú và thị trường tiêu thụ rộng.

D.

Nguồn vốn đầu tư nhiều và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 25

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc là:

A.

tạo nhiều việc làm cho người lao động và cung cấp nhiều hàng hóa.

B.

khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên và tạo mặt hàng xuất khẩu.

C.

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và hạn chế việc nhập khẩu.

D.

góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thay đổi bộ mặt  nông thôn.

Câu 26

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho giao thông vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ?

A.

Nhu cầu của hoạt động xuất, nhập khẩu lớn

B.

Nhu cầu đi nước ngoài của người dân cao

C.

Đất nước quần đảo, hàng vạn đảo lớn nhỏ

D.

Đường bờ biển dài, có nhiều vịnh biển sâu

Câu 27

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta?

A.

Nguồn lao động dồi dào, sớm tiếp cận kinh tế thị trường

B.

Được bổ sung nguồn nguyên liệu dồi dào ở các vùng khác

C.

Tài nguyên tự nhiên nổi trội hàng đầu là các mỏ dầu khí

D.

Các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao

Câu 28

Cho biểu đồ về dầu thô và điện cuả Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A.

Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.

B.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015

C.

Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015

D.

Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015

Câu 29

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho du lịch biển – đảo nước ta ngày càng phát triển?

A.

Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt hơn, nhu cầu du lịch ngày càng tăng

B.

Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, giao thông thuận lợi

C.

Khí hậu nhiệt đới, số giờ nắng cao, có đảo, quần đảo, bãi biển đẹp

D.

Dân số đông, lao động trong ngành du lịch dồi dào, đã qua đào tạo

Câu 30

Hạn chế chủ yếu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển kinh tế - xã hội là:

A.

một số thiên tai xảy ra, diện tích đất phèn và đất mặn mở rộng thêm

B.

mực nước sông bị hạ thấp, mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp

C.

nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua và chua mặn của đất tăng

D.

nguy cơ cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi, đa dạng sinh học bị đe dọa

Câu 31

Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

A.

nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội

B.

thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa

C.

bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

D.

đáp ứng nhu cầu năng lượng và bảo vệ thế mạnh du lịch của vùng

Câu 32

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của việc:

A.

đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại

B.

đẩy mạng công nghiệp hóa và đô thị hóa

C.

tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường

D.

tham gia của nhiều thành phần kinh tế

Câu 33

Nguyên nhân chính làm cho giá trị sản xuất công nghiệp cảu Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp là do:

A.

nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác

B.

không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất

C.

tài nguyên khoáng sản, năng lượng chưa được phát huy

D.

các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ

Câu 34

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phậm công nghiệp nước ta?

A.

Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ

B.

Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác nhau

C.

Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

D.

Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động

Câu 35

Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

                                                                                                                                                (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

2010

2013

2014

2016

Hạt tiêu

421,5

889,8

1201,9

1428,6

Cà phê

1851,4

2717,3

3557,4

3334,2

(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu nước ta, giai đoạn 2010 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Kết hợp

B.

Cột

C.

Miền

D.

Đường

Câu 36

Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A.

thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển

B.

đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn

C.

nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ

D.

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Câu 37

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A.

Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu

B.

Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi

C.

Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa ở diện rộng

D.

Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao

Câu 38

Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi nào sau đây?

A.

Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất bazan giàu dinh dưỡng

B.

Đất badan có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt

C.

Đất badan ở trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào

D.

Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000m, đất tốt

Câu 39

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay?

A.

Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm

B.

Diện tích mặt nước được mở rộng thêm

C.

Nhu cầu khác nhau của các thị trường

D.

Điều kiện nuôi khác nhau ở các cơ sở

Câu 40

Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

A.

Làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển

B.

Tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển

C.

Làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư

D.

Giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn