Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Vật Lý - Mã đề 202 cùng nhóm với đề 208, 210, 216, 218, 224

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 22/09/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,780 lượt xem Lượt thi 92 lượt thi

Câu 1

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian

B.

Gia tốc cùa vật luôn giảm dần theo thời gian

C.

Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian

D.

Biên độ dao động giảm dần theo thời gian

Câu 2

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lởn tỉ lệ thuận với

A.

độ lớn vận tốc của vật

B.

độ lớn li độ của vật

C.

biên độ dao động của con lắc

D.

chiều dài lò xo của con lắc

Câu 3

Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng của nó là

A.

mv2

B.

mv2/2

C.

vm2

D.

vm2/2

Câu 4

Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng 

A.

quang - phát quang

B.

nhiễu xạ ánh sáng

C.

tán sắc ánh sáng

D.

giao thoa ánh sáng

Câu 5

Một chất huỳnh quang khi bị kích thích bởi chùm sáng đơn sắc thì phát ra ánh sáng màu lục. Chùm sáng kích thích có thể là chùm sáng

A.

màu vàng

B.

màu đỏ

C.

màu cam

D.

màu tím

Câu 6

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

A.

tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng

B.

tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng

C.

tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng

D.

tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng

Câu 7

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A.

\(\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\)

B.

\(\frac{2\pi }{\sqrt{LC}}\)

C.

\(2\pi \sqrt{LC}\)

D.

\(\frac{\sqrt{LC}}{2\pi }\)

Câu 8

Lực hạt nhân còn được gọi là

A.

lực hấp dẫn

B.

lực tương tác mạnh

C.

lực tĩnh điện

D.

lực tương tác điện từ

Câu 9

Đặt điện áp xoay chiều \(u=U\sqrt{2}\cos (\omega t+\varphi )\)  (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần luợt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

Z = I2U

B.

IU

C.

U = IZ

D.

U = I2Z

Câu 10

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

A.

biên độ nhưng khác tần số

B.

pha ban đầu nhưng khác tần số

C.

tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

D.

biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian

Câu 11

Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ i = 4cos(2πft + π/2) (A) (f > 0). Đại lượng f được gọi là

A.

pha ban đầu của dòng điện

B.

tần số của dòng điện

C.

tần số góc của dòng điện

D.

chu kì của dòng điện

Câu 12

Một người đang dùng điện thoại di động đề thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra 

A.

bức xạ gamma

B.

tia tử ngoại

C.

tia Rơn-ghen

D.

sóng vô tuyến

Câu 13

Đặt điện áp xoay chiều \(u=U\sqrt{2}\cos (\omega t+\varphi )\) (  ω> 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này bằng

A.

\(\frac{1}{\omega L}\)

B.

ωL

C.

ω/L

D.

L/ω

Câu 14

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt

A.

notron

B.

phôtôn

C.

prôtôn

D.

êlectron

Câu 15

Số nuclôn có trong hạt nhân \(^{14}_6C\) là

A.

8

B.

20

C.

16

D.

14

Câu 16

Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra

A.

tia hồng ngoại

B.

tia Rơn-ghen

C.

tia gamma

D.

tia tử ngoại

Câu 17

Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200°C thì phát ra

A.

hai quang phổ vạch không giống nhau

B.

hai quang phổ vạch giống nhau

C.

hai quang phổ liên tục không giống nhau

D.

hai quang phổ liên tục giống nhau

Câu 18

Hạt nhân \(^{235}_{92}U\) có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A.

5,46 MeV/nuelôn

B.

12,48 MeV/nuelôn

C.

19,39 MeV/nuclôn

D.

7,59 MeV/nuclôn

Câu 19

Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 w/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-4 W/m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A.

80 dB

B.

50 dB

C.

60 dB

D.

70 dB

Câu 20

Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền trong không khí vói tốc độ 3.108 m/s thì có bước sóng là

A.

3,333 m

B.

3,333 km

C.

33,33 km

D.

33,33 m

Câu 21

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

A.

của cả hai sóng đều giảm

B.

của sóng điện từ tăng, của sóng âm giảm

C.

của cả hai sóng đều không đổi

D.

của sóng điện từ giảm, cùa sóng âm tăng

Câu 22

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t . Tần số góc của dao động là

A.

10 rad/s

B.

10π rad/s

C.

5π rad/s

D.

5 rad/s

Câu 23

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị là

A.

3r0

B.

2r0

C.

4r0

D.

9r0

Câu 24

Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần (n > 1) thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện

A.

tăng lên n2 lần

B.

giảm đi n2 lần

C.

giảm đi \(\sqrt{n}\) lần

D.

tăng lên \(\sqrt{n}\) lần

Câu 25

Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω= 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, ρ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ  thị biểu diễn sự phụ thuộc của ρ theo L. Giá trị của R là

A.

31,4 Ω

B.

15,7 Ω

C.

30 Ω

D.

15 Ω

Câu 26

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó, tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất 4/3 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Đề khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng

A.

0,9 mm

B.

1,6 mm

C.

1,2 mm

D.

0,6 mm

Câu 27

Chất phóng xạ pôlôni \(^{210}_{84}Po\) phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

A.

95 ngày

B.

105 ngày

C.

83 ngày

D.

33 ngày

Câu 28

Cho phản ứng hạt nhân: \(^7_3Li + ^1_1H -> ^4_2He + X\). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là 5,2.1024 MeV. Lấy NA= 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là

A.

69,2 MeV

B.

34,6 MeV

C.

17,3 MeV

D.

51,9 MeV

Câu 29

Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ  để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A.

496 nm

B.

675 nm

C.

385 nm

D.

585 nm

Câu 30

Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình \(B={{B}_{0}}\cos (2\pi {{.10}^{8}}.t+\frac{\pi }{3})\) (B0 > 0, t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

A.

\(\frac{{{10}^{-8}}}{9}s.\)

B.

\(\frac{{{10}^{-8}}}{8}s.\)

C.

\(\frac{{{10}^{-8}}}{12}s.\)

D.

\(\frac{{{10}^{-8}}}{6}s.\)

Câu 31

Một khung dây dẫn phăng, dẹt có 200 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm2. Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 4,5.10-2 T. Suất điện động e trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức của e là

A.

e = 119,9cos 100πt (V)

B.

e =169,6cos(l00πt-π/2) (V)

C.

e = 169,6cos 100πt (V)

D.

e = 119,9cos(100πt – π/2 ) (V)

Câu 32

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ . Giá trị cùa λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

570 nm

B.

550 nm

C.

560 nm

D.

540 nm

Câu 33

Một sợi đây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng. Kể cả đầu dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A.

1,2 m/s

B.

2,9 m/s

C.

2,4 m/s

D.

2,6 m/s

Câu 34

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A.

g = 9,7 ± 0,1 (m/s2)

B.

g = 9,7 ± 0,2 (m/s2)

C.

g = 9,8 ± 0,1 (m/s2)

D.

g = 9,8 ± 0,2 (m/s2)

Câu 35

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi \({{\ell }_{1}},{{s}_{01}},{{F}_{1}}\) và \({{\ell }_{2}},{{s}_{02}},{{F}_{2}}\) lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết \(3{{\ell }_{2}}=2{{\ell }_{1}},2{{s}_{02}}=3{{s}_{01}}\) Ti số  F1/F2 bằng 

A.

4/9

B.

3/2

C.

9/4

D.

2/3

Câu 36

Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt –π/3)(cm) (t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 2,5 cm lần thứ 2017 là

A.

401,6 s

B.

403,4 s

C.

401,3 s

D.

403,5 s

Câu 37

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ là i = 2\( \sqrt{2}\)cosωt (A). Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 30 V, 30 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

A.

200 W

B.

110 W

C.

220 W

D.

100 W

Câu 38

Đặt điện áp xoay chiều u = 100 \(\sqrt{2}\)cos(100πt +π/3) (V) t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm đỉện trở 100 Ω, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi được (hình vẽ). V1, V2 và V3 là các vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn. Điều chỉnh C để tổng số chỉ cùa ba vôn kế có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là

A.

248V

B.

284V

C.

361V

D.

316V

Câu 39

Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. M là điểm trên trục Ox có tọa độ x = 4 m. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

24,4dB

B.

24dB

C.

23,5 dB

D.

23dB

Câu 40

Cho D1, D2 và D3 là ba đao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của D1 và D2 có phương trình x12 = 3\(\sqrt{2}\)cos(ωt + π/2) (cm). Dao động tổng hợp của D2 và D3 có phương trình x23 = 3cosωt (cm). Dao động D1 ngược pha với dao động D3. Biên độ của dao động D2 có giá trị nhỏ nhất là

A.

2,6 cm

B.

2,7 cm

C.

3,6 cm

D.

3,7 cm

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn