Đề thi THPTQG Trường THPT Bắc Đuống - Đống Đa Hà Nội Môn: Sinh Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 229 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi

Câu 1

Cơ thể thực vật chứa các tế bào mà mỗi tế bào đều thừa 1 NST số 1 gọi là:

A.

Thể ba nhiễm

B.

Thể dị nhiễm

C.

Thể tam bội

D.

Thể một nhiễm

Câu 2

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do nguyên nhân nào dưới đây?

A.

Đột biến gen thành alen lặn nằm trên NST X

B.

Đột biến gen trên NST thường

C.

Đột biến mất cặp nucleotide

D.

Đột biến lệch khung

Câu 3

Loài người Homo habilis được đặt tên như vậy do:

A.

Họ là vượn người phương Nam

B.

Họ là người vượn

C.

Họ là người khéo léo

D.

Họ là người đứng thẳng.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn