Đề thi THPTQG Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa Hà Nội Môn: Sinh Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 410 lượt xem Lượt thi 37 lượt thi

Câu 1

Dạng đột biến cấu trúc NST ít gây ảnh hưởng đến thể đột biến nhất là:

A.

Mất đoạn

B.

Đảo đoạn

C.

Chuyển đoạn

D.

Mất đoạn

Câu 2

Trong lát cắt ngang của một cây thân gỗ hai lá mầm điển hình, trong số các nhận định sau, nhận định nào chính xác?

A.

Độ dày của vòng gỗ hàng năm có kích thước bằng nhau giữa các năm.

B.

Gỗ dác nằm trong gỗ dòng và chúng được sử dụng phổ biến để sản xuất đồ gia dụng.

C.

Phần vỏ bần được tạo ra từ sự phân chia và biệt hóa của tầng sinh trụ.

D.

Phần lõi gỗ với các vòng gỗ hàng năm thuộc phần gỗ thứ cấp.

Câu 3

Ở người, bệnh nào dưới đây là do đột biến thành gen lặn trên NST thường chi phối:

A.

Mù màu

B.

Máu khó đông

C.

Tiếng khóc mèo kêu

D.

PKU

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn