Đề thi THPTQG Trường THPT Cù Chính Lan Nghệ An Môn: Địa lý Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 24/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 295 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC TRÊN ĐẦU NGƯỜI CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Đơn vị: kg/người)
 

Năm 1990 1995 2000 200
Cả nước 363 432 435 471
ĐBSCL 831 1009 974 1005

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)
Qua bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

Bình quân lương thực đầu người của ĐBSCL thấp hơn bình quân lương thực của cả nước.

B.

Bình quân lương thực của cả nước trong những năm gần đây giảm mạnh.

C.

Bình quân lương thực của ĐBSCL cao nhất cả nước, gấp 2,1 lần cả nước năm 2005.

D.

Bình quân lương thực của ĐBSCL tăng đều trong những năm gần đây.

Câu 2

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC MỘT SỐ VÙNG TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2015
(Đơn vị: nghìn tấn)
 

Vùng 1995 2000 2005 2010 2015
Cả nước 24.963,7 32.529,51 35.832,9 40.005,6 45.215,6
Đồng bằng sông Hồng 5.207,1 6.762,6 6.398,4 6.805,4 6.734,5
Trung du và miền núi phía bắc 1.669,8 2.292,6 2.864,6 3.087,8 3.334,4
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3.890,2 4.972,8 5.342,5 6.152,0 6.860,5
Tây Nguyên 429,5 586,8 717,3 1.042,1 1.213,3
Đông Nam Bộ 935,4 1.212,0 1.211,6 1.322,7 1.373,2
Đồng bằng sông Cửu Long 12.831,7 16,702,7 19.298,5 21,595,6 25.699,7

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)
Qua bảng số liệu trên, nhận định nào dưới đây là sai?

A.

Sản lượng lương thực của cả nước tăng đều qua các năm.

B.

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có sản lượng lương thực cao nhất cả nước năm 2015.

C.

Sản lượng lương thực thấp nhất là khu vực Tây Nguyên.

D.

Đồng bằng sông Hồng có sản lượng lương thực giảm từ năm 1995 đến năm 2015.

Câu 3

Ở các triền núi cao, lượng mưa trung bình năm có thể đạt

A.

từ 3500 – 4000 mm.

B.

từ 2500 – 3500 mm.

C.

từ 3000 – 3500 mm.

D.

từ 2000 – 2500 mm.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn