Đề thi THPTQG Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng Hà Nội Môn: Sinh học Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 170 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Trong cấu trúc của phân tử ADN mạch kép, loại bazơ nitơ nào dưới đây có thể liên kết với Timin bằng 2 liên kết hydro?

A.

Adenin

B.

Guanin

C.

Uraxin

D.

Xitozin

Câu 2

Tính đặc hiệu của mã di truyền trong việc mã hóa cho các axit amin thể hiện ở:

A.

Mỗi axit amin chỉ được mã hóa bởi 1 bộ mã di truyền.

B.

Mỗi mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 axit amin.

C.

Sự khớp mã giữa codon và anticodon trong quá trình dịch mã là đặc hiệu theo nguyên tắc bổ sung.

D.

Mỗi mã di truyền chi phối cho một số axit amin do số bộ mã nhiều hơn số axit amin.

Câu 3

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở E.coli, gen điều hòa operon này sẽ phiên mã tạo ra mARN trong điều kiện nào?

A.

Chỉ khi môi trường có chất cảm ứng lactose

B.

Chỉ khi operon Lac không có protein điều hòa bám vào operater

C.

Gen điều hòa tạo ra sản phẩm mARN trong mọi điều kiện.

D.

Gen điều hòa liên kết với Operon Lac.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn