Đề thi THPTQG Trường THPT Đông Mỹ Hà Nội Môn: Địa lý Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 10/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,329 lượt xem Lượt thi 269 lượt thi

Câu 1

Bộ phận nào sau đây không phải là bộ phận hợp thành của vùng biển nước ta?

A.

Nội thủy.

B.

Lãnh hải.

C.

Đường cơ sở.

D.

Vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 2

Số người cao tuổi hiên nay tập trung nhiều nhất ở khu vực

A.

Tây Âu.

B.

Đông Á, đặc biệt là Nhật Bản.

C.

Bắc Mĩ.

D.

Đông Nam Á.

Câu 3

Phạm vi của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được xác định:

A.

từ hữu ngạn sông Hồng cho đến dãy Bạch Mã.

B.

từ phía Nam dãy Bạch Mã trở vào.

C.

từ hữu ngạn sông Hồng cho đến rìa phía tây và tây nam đồng bằng Bắc Bộ.

D.

gồm vùng núi phía bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn