Đề thi THPTQG Trường THPT Lê Lợi - Hà Đông Hà Nội Môn: Lịch sử Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,171 lượt xem Lượt thi 647 lượt thi

Câu 1

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

A.

Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

C.

Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 2

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giai cấp nào lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A.

Vô sản

B.

Địa chủ yêu nước

C.

Nông dân.

D.

Tư sản dân tộc.

Câu 3

Hội nghị nào đã thông qua Hiến chương Liên hợp quốc?

A.

Hội nghị Vec xai – Oasintơn

B.

Hội nghị Pốtxđam

C.

Hội nghị Ianta

D.

Hội nghị họp tại Xan Phranxixco

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn