Đề thi THPTQG Trường THPT Ngô Thì Nhậm Hà Nội Môn: Sinh học Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 18/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 345 lượt xem Lượt thi 15 lượt thi

Câu 1

Trong số các nguyên tố chỉ ra dưới đây, nguyên tố hóa học nào không có mặt trong cấu tạo của ADN?

A.

Lưu huỳnh

B.

Phospho

C.

Oxy

D.

Hydro

Câu 2

Trong cấu trúc của NST, đường kính của sợi cơ bản có giá trị:

A.

30nm

B.

11nm

C.

300nm

D.

700nm

Câu 3

Nhân tố nào sau đây chi phối sự ra hoa của thực vật và chịu sự tác động của chu kỳ chiếu sáng trong ngày?

A.

Hormone ra hoa

B.

Phytochrome

C.

Auxin

D.

Giberellin

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn