Đề thi THPTQG Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Hà Nội Môn: Sinh Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 270 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Mã di truyền trên phân tử mARN nào dưới đây không phải là codon kết thúc?

A.

5’UAA3’

B.

5’UAG3’

C.

5’AUG3’

D.

5’UGA3’

Câu 2

Loại đột biến gen nào sau đây KHÔNG có khả năng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua sinh sản hữu tính.

A.

Đột biến gen trong tế bào sinh dưỡng.

B.

Đột biến gen ở tế bào sinh giao tử.

C.

Đột biến gen xảy ra trong hợp tử.

D.

Đột biến gen trong giao tử.

Câu 3

Tất cả các hiện tượng kể ra dưới đây đều là biểu hiện của tính hướng dương đối với tác nhân kích thích, ngoại trừ:

A.

Tính hướng trọng lực của rễ cây

B.

Tính hướng sáng của ngọn cây

C.

Tính hướng nước của rễ cây

D.

Tính hướng sáng của rễ cây.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn