Đề thi THPTQG Trường THPT Phạm Hồng Thái Hà Nội Môn: Sinh học Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 237 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi

Câu 1

Loại liên kết tham gia kết nối giữa các nucleotide với nhau để tạo thành chuỗi ADN mạch đơn:

A.

Liên kết phosphoeste

B.

Liên kết hydro

C.

Liên kết ion

D.

Liên kết ete

Câu 2

Dưới tác động của tác nhân gây đột biến là 5 – Brom Uraxin, các gen chịu tác động sẽ bị đột biến theo chiều hướng:

A.

Thay thế một cặp AT thành 1 cặp TA

B.

Thay thế 1 cặp AT thành 1 cặp GX

C.

Thay thế 1 cặp GX thành 1 cặp XG

D.

Đột biến dịch khung đọc dịch mã.

Câu 3

Loại đột biến nào dưới đây làm tăng số lượng các bản sao của cùng một gen trên cùng 1 NST.

A.

Đột biến đảo đoạn

B.

Đột biến chuyển đoạn tương hỗ

C.

Đột biến lặp đoạn

D.

Đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn