Đề thi THPTQG Trường THPT Quang Minh Hà Nội Môn: Giáo dục công dân Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 663 lượt xem Lượt thi 139 lượt thi

Câu 1

Pháp luật nước ta mang bản chất của tầng lớp, giai cấp nào dưới đây?

A.

Giai cấp công nhân.

B.

Tầng lớp trí thức.

C.

Giai cấp tư sản.

D.

Tầng lớp tiểu thương, doanh nhân.

Câu 2

Pháp luật là phương tiện để công dân

A.

bảo vệ chính quyền.

B.

bảo vệ đất nước.

C.

hoàn thiện bản thân.

D.

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 3

Hành vi nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

A.

Là hành vi trái pháp luật.

B.

Người có hành vi trái pháp luật có lỗi.

C.

Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

D.

Là hành vi vi phạm đến đạo đức.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn