Đề thi THPTQG Trường THPT Quang Trung - Đống Đa Hà Nội Môn: Sinh học Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 16/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 252 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi

Câu 1

Thành phần nào dưới đây KHÔNG có trong cấu trúc của một gen điển hình ở tế bào nhân sơ?

A.

Vùng điều hòa

B.

Trình tự vận hành

C.

Gen khởi động

D.

Trình tự mã hóa

Câu 2

Loại đột biến nào sau đây được coi là đột biến dịch khung?

A.

Đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX

B.

Đột biến thay thế cặp GX thành cặp AT

C.

Đột biến mất 1 cặp AT ở vùng mã hóa

D.

Đột biến mất 1 triplet ở vùng mã hóa.

Câu 3

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST trong tế bào nhân thực, cấu trúc có đường kính là 2nm

A.

Sợi ADN

B.

Sợi cơ bản

C.

Sợi nhiễm sắc

D.

Chromatide

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn