Đề thi THPTQG Trường THPT Tây Hồ Hà Nội Môn: Sinh học Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 16/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 256 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là:

A.

Một codon mã hóa cho nhiều loại axit amin khác nhau.

B.

Các codon nằm nối tiếp nhau nhưng không gối lên nhau trên phân tử mARN.

C.

Nhiều codon cùng mã hóa cho một axit amin.

D.

Nhiều codon cùng mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

Câu 2

Phát biểu nào dưới đây mô tả đúng cấu trúc của một nucleosome?

A.

Có 8 phân tử histon liên kết với các vòng ADN tạo nên nucleosome.

B.

Lõi là 8 phân tử protein histon, phía ngoài được một đoạn ADN dài 146 nucleotide cuộn 13⁄4 vòng.

C.

Một phân tử ADN cuộn quanh khối cầu gồm 8 phân tử protein histon.

D.

Một phần phân tử ADN dài 146 cặp nucleotide cuộn 1,75 vòng quanh lõi gồm 8 phân tử protein histon.

Câu 3

Hình ảnh bên đây cho thấy quá trình tạo ra các cây phong lan mới từ cây phong lan ban đầu. Trong số các nhận xét dưới đây về kỹ thuật này, nhận xét nào KHÔNG chính xác?

A.

Đây là hình ảnh mô tả kỹ thuật vi nhân giống.

B.

Quá trình tạo ra những cây con dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.

C.

Cây con tạo ra có bộ NST và các gen khác với với cây ban đầu do quá trình tái tổ hợp vật chất di truyền sau quá trình sinh sản.

D.

Các cây con tạo ra từ các tế bào sinh dưỡng của cây ban đầu dựa trên 3 cơ sở: Tính toàn năng của tế bào, hiện tượng phân hóa và phản phân hóa.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn