Đề thi THPTQG Trường THPT Thạch Thất Hà Nội Môn: Địa lý Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 22/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 951 lượt xem Lượt thi 35 lượt thi

Câu 1

Ở nước ta, thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác vùng núi Tây Bắc chủ yếu do

A.

hướng của gió mùa Đông Bắc với hướng của địa hình

B.

ảnh hưởng của biển khác nhau

C.

hướng núi khác nhau giữa hai vùng

D.

vùng núi Tây Bắc cao hơn Đông Bắc

Câu 2

Phần lớn địa hình phần lãnh thổ phía Tây của Liên Bang Nga là

A.

sơn nguyên đá vôi

B.

đầm lầy

C.

núi và cao nguyên

D.

đồng bằng

Câu 3

Sắp xếp theo thứ tự gia nhập ASEAN của các nước trong khu vực Đông Nam Á?

A.

Thái Lan, Bru-nây, Việt Nam, Mi-an-ma và Cam-pu-chia

B.

Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Mi-an-ma và Cam-pu-chia

C.

Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Bru-nây

D.

Thái Lan, Việt Nam, Bru-nây Mi-an-ma và Cam-pu-chia

Câu 4

Cơ quan nào của EU có quyền lực chính trị cao nhất?

A.

Ủy ban liên minh châu Âu

B.

Nghị viện châu Âu

C.

Hội đồng bộ trưởng EU

D.

Hội đồng châu Âu

Câu 5

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2015?

A.

Giai đoạn 1985 – 1995, tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng tăng.

B.

Giai đoạn 1995 – 2004, tỉ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm.

C.

Tỉ trọng xuất khẩu tăng nhanh và liên tục.

D.

Giai đoạn 1995 – 2015, là nước xuất siêu.

Câu 6

Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số Liên Bang Nga?

A.

Tác-ta

B.

Bát-xkia

C.

Chu- vát

D.

Nga

Câu 7

Phân bố dân cư của Hoa Kì có sự thay đổi theo hướng từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương vì

A.

khu vực mới có điều kiện khí hậu rất thuận lợi.

B.

khu vực Đông Bắc có mật độ dân số quá cao

C.

để phù hợp với quá trình khai thác lãnh thổ

D.

khu vực mới rất giàu tài nguyên khoáng sản

Câu 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A.

Hệ thống sông Mê Công

B.

Hệ thống sông Hồng

C.

Hệ thống sông Thái Bình

D.

Hệ thống sông Mã

Câu 9

Nhận định nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

A.

Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương chỉ phát triển ngành công nghiệp truyền thống

B.

Tỷ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh

C.

Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng đầu xuất khẩu

D.

Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì

Câu 10

Đường bờ biển nước ta kéo dài từ

A.

Móng Cái đến Hà Tiên

B.

Móng Cái đến Bạc Liêu

C.

Hải Phòng đến Cà Mau

D.

Móng Cái đến Cà Mau

Câu 11

Nông nghiệp đang đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế ở vùng kinh tế nào của Nhật Bản?

A.

Hôcaiđô

B.

Xicôcư

C.

Kiuxiu

D.

Hônsu

Câu 12

Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Cấu trúc địa hình khá đa dạng

B.

Nhiều đồi núi, chủ yếu là núi cao

C.

Địa hình chịu tác động của con người

D.

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 13

Dọc ven biển nước ta, mơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, ít sông đổ ra biển thuận lợi nhất cho nghề

A.

Khai thác hải sản

B.

làm muối

C.

nuôi trồng thủy sản

D.

chế biến thủy sản

Câu 14

Đặc điểm tự nhiên nào sau đây là của miền Tây Trung Quốc?

A.

Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa

B.

Hạ lưu của các con sông lớn, thường xuyên bị lụt lội vào mùa hạ

C.

Khí hậu khắc nghiệt, nhiều hoang mạc lớn và bán hoang mạc lớn

D.

Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ

Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố) giáp với Lào?

A.

10

B.

9

C.

11

D.

8

Câu 16

Địa hình của vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A.

Cao nhất nước, hướng tây bắc – đông nam.

B.

Thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, thấp ở giữa, hướng tây bắc – đông nam

C.

Chủ yếu là đồi núi thấp, hướng vòng cung

D.

Có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sường Đông – Tây, hướng vòng cung

Câu 17

Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta thuộc vùng biển của khu vực

A.

Bắc Bộ

B.

Bắc Trung Bộ

C.

Nam Trung Bộ

D.

Nam Bộ

Câu 18

Trên đất liền, điểm cực Nam của nước ta thuộc

A.

đồng bằng sông Cửu Long

B.

đồng bằng sông Hồng

C.

đồng bằng sông Mã

D.

đồng bằng sông Cả.

Câu 19

Đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta là

A.

đồng bằng sông Cửu Long

B.

đồng bằng sông Hồng.

C.

đồng bằng sông Mã

D.

đồng bằng sông Cả

Câu 20

Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng ở nước ta?

A.

Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.

B.

Cung cấp các nguồn lợi về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.

C.

Phát triển mạnh cây công nghiệp dài ngày.

D.

Tập trung các khu công nghiệp, thành phố, trung tâm thương mại.

Câu 21

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: triệu ha)
 

Năm 1985 1995 2013
Đông Nam Á 3,4 4,9 9,0
Thế giới 4,2 6,3 12,0

(Nguồn: Bài tập trắc nghiệm Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình sản xuất cây cao su ở khu vực Đông Nam Á?

A.

Diện tích có xu hướng tăng liên tục

B.

Tốc độ gia tăng chậm so với của thế giới.

C.

Tốc độ tăng sản lượng nhanh hơn so với thế giới.

D.

Luôn chiếm trên 50% diện tích toàn thế giới.

Câu 22

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào?

A.

Kiên Giang

B.

Cà Mau

C.

Bạc Liêu

D.

Khánh Hòa

Câu 23

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có lượng mưa trung bình năm lớn nhất?

A.

Hà Nội

B.

Huế

C.

TP. Hồ Chí Minh

D.

Hà Tiên

Câu 24

Cây trồng nào sau đây không phải là nông sản chính của đồng bằng Hoa Trung và Hoa Nam ở Trung Quốc?

A.

Lúa gạo

B.

Lúa mì

C.

Chè

D.

Bông

Câu 25

Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản?

A.

Có nhiều thiên tai như: động đất, núi lửa, sóng thần, bão.

B.

Phía Bắc có khí hậu ôn đới, phía nam có khí hậu cận nhiệt.

C.

Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, ít mưa.

D.

Vùng biển có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.

Câu 26

Để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở các đồng bằng của nước ta cần

A.

áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp

B.

ngăn chặn nạn du canh, du cư.

C.

thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

D.

chống suy thoái và ô nhiễm đất.

Câu 27

Cho bảng số liệu:

TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG, DIỆN TÍCH RỪNG TỰ NHIÊN, DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1983 – 2014
 

Năm 1983 2005 2010 2014
Tổng diện tích rừng 7,2 12,7 13,4 13,8
Diện tích rừng tự nhiên 6,8 10,2 10,3 10,1
Diện tích rừng trồng 0,4 2,5 3,1 3,7

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê,2016)

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1983-2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Tròn

B.

Đường

C.

Cột

D.

Miền

Câu 28

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và trang 7, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc- đông nam?

A.

Hoàng Liên Sơn

B.

Đông Triều

C.

Con voi

D.

Pu Đen Đinh

Câu 29

Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên rừng nước ta hiện nay?

A.

Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ nhỏ.

B.

Chất lượng rừng đã được phục hồi hoàn toàn.

C.

Diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm tỉ lệ nhỏ.

D.

Diện tích rừng liên tục giảm.

Câu 30

Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại của nước ta được biểu hiện ở

A.

Hiện tượng bào mòn, rửa trôi đất

B.

hành tạo địa hình caxtơ.

C.

đất trượt, đá lở ở sườn dốc.

D.

hiện tượng xâm thực.

Câu 31

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn?

A.

Lượng mưa lớn và địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.

B.

Diện tích rừng tăng lên và lượng mưa lớn.

C.

Lượng mưa lớn và nguồn nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào.

D.

Nhiều nơi lớp phủ thực vật ít, lượng mưa lớn.

Câu 32

Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Tp. Hồ Chí Minh (℃) 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Tp. Hồ Chí Minh?

 

 

 

A.

Nhiệt độ trung bình năm lớn hơn 250C.

B.

Biên độ nhiệt năm nhỏ hơn 50C.

C.

Có 3 tháng mùa đông lạnh.

D.

Không có mùa đông lạnh

Câu 33

Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi nhiệt độ theo Bắc-Nam ở nước ta?

A.

Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi nhiệt độ theo Bắc-Nam ở nước ta?

B.

Nhiệt độ về mùa hạ ít có sự khác nhau giữa hai miền.

C.

Biên độ nhiệt trung bình năm càng về phía Nam càng tăng.

D.

Nhiệt độ trung bình năm tăng dần theo Bắc-Nam.

Câu 34

Do nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có

A.

tổng lượng mưa lớn

B.

ảnh hưởng của biển.

C.

nền nhiệt độ cao.

D.

các khối khí hoạt động theo mùa.

Câu 35

Cho biểu đồ

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

A.

Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều lớn hơn 200C.

B.

Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội nhỏ hơn TP Hồ Chí Minh

C.

Biên độ nhiệt của Hà Nội lớn hơn TP Hồ Chí Minh.

D.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều có mùa đông lạnh kéo dài 2 tháng.

Câu 36

Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta do

A.

mật độ xây dựng cao, triều cường.

B.

mưa lớn và triều cường.

C.

mưa bão lớn, lũ nguồn về.

D.

diện mưa bão rộng và mật độ xây dựng cao.

Câu 37

Ở nước ta, chống bão phải luôn kết hợp với chống lụt, úng ở đồng bằng và chống lũ, xói mòn ở vùng núi do

A.

trên biển, bão gây sóng to.

B.

lượng mưa trong bão thường lớn.

C.

bão là thiên tai bất thường.

D.

bão thường có gió mạnh.

Câu 38

Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là

A.

khí hậu cận xích đạo gió mùa với nền nhiệt độ cao quanh năm.

B.

địa hình có các sơn nguyên bóc mòn và các cao nguyên badan.

C.

địa hình cao, các dãy núi xen thung lũng sông hướng tây bắc-đông nam.

D.

gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, tạo nên mùa đông lạnh nhất nước ta.

Câu 39

Ở nước ta, đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc hạ thấp hơn so với miền Nam vì

A.

có nền nhiệt độ thấp hơn.

B.

có nền nhiệt độ cao hơn.

C.

có nền địa hình thấp hơn.

D.

có nền địa hình cao hơn.

Câu 40

Vào giữa và cuối mùa hạ, do ảnh hưởng của áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây Nam khi vào Bắc Bộ nước ta di chuyển theo hướng

A.

đông bắc

B.

đông nam

C.

tây nam

D.

tây bắc

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán