Đề thi THPTQG Trường THPT Tiền Phong Hà Nội Môn: Giáo dục công dân Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,522 lượt xem Lượt thi 342 lượt thi

Câu 1

Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở:

A.

tính quyền lực, bắt buộc chung.

B.

tính cơ bản.

C.

tính hiện đại.

D.

tính truyền thống.

Câu 2

Các văn bản luật và dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng pháp luật nào dưới đây?

A.

Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B.

Tính quy phạm phổ biến.

C.

Tính hiện đại.

D.

Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 3

Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

hành chính.

B.

kỉ luật

C.

hình sự .

D.

dân sự

Câu 4

Mỗi hành vi vi phạm pháp luật phải chịu ít nhất một loại trách nhiệm pháp lý. Phát biểu trên thể hiện nội dung nào dưới đây ?

A.

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

B.

Quyền của công dân.

C.

Nghĩa vụ của công dân.

D.

Quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 5

Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của

A.

kinh tế.

B.

sản xuất.

C.

kinh doanh.

D.

cạnh tranh.

Câu 6

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội

A.

Bằng pháp luật

B.

Bằng chính sách

C.

Bằng đạo đức

D.

Bằng chính trị

Câu 7

Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong

A.

quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa chồng với họ hàng nội, ngoại.

B.

quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

C.

quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.

D.

quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

Câu 8

Không được bắt người trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

B.

Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn.

C.

Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

D.

Nghi ngờ một người nào đó phạm tội.

Câu 9

Thế nào là khám chỗ ở đúng pháp luật?

A.

Khi khẳng định có tội phạm đang lẩn trốn ở đó.

B.

Theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

C.

Khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền.

D.

Khi có lệnh của người có thẩm quyền và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Câu 10

Đâu là hành vi vi phạm quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A.

Nhắn tin cho người khác.

B.

Gọi điện cho người khác.

C.

Đọc giúp thư cho người khác.

D.

Đặt máy nghe trộm điện thoại của người khác.

Câu 11

Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo?

A.

Tập thể.

B.

Tổ chức.

C.

Bất kỳ cơ quan nào.

D.

Công dân.

Câu 12

Chủ thể nào có quyền sáng tạo?

A.

Mọi công dân.

B.

Người đam mê nghiên cứu và tìm tòi cái mới.

C.

Người làm nhiệm vụ nghiên cứu.

D.

Nhà khoa học.

Câu 13

Công dân được tự do nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, đưa ra các phát minh sáng chế. Điều này thể hiên quyền

A.

học tập của công dân.

B.

sáng tạo của công dân.

C.

dân chủ của công dân.

D.

phát triển của công dân.

Câu 14

Pháp luật quy định quyền học tập của công dân, nhằm đáp ứng và đảm bảo nhu cầu học tập của mỗi người, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, hướng tới một xã hội học tập. Đây là ý nghĩa quyền

A.

phát triển.

B.

sáng tạo.

C.

tự do.

D.

học tập.

Câu 15

Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của

A.

giáo hội phật giáo.

B.

hội thánh tin lành.

C.

pháp luật.

D.

ban tôn giáo chính phủ.

Câu 16

Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia không phải là quy định của luật nào dưới đây ?

A.

Luật Quốc phòng.

B.

Luật An ninh quốc gia.

C.

Luật Nghĩa vụ quân sự.

D.

Luật Hôn nhân và gia đình.

Câu 17

Khi nhận được quyết định đền bù và giải phóng mặt bằng, gia đình A đã chủ động chuyển nhà để bàn giao mặt bằng cho nhà nước mở đường dù ngôi nhà đã có quá nhiều kỷ niệm với gia đình A. Việc làm của gia đình A đã sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Tuân thủ pháp luật.

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 18

Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với như cầu của mình. Đây là quá trình

A.

lao động.

B.

kinh doanh.

C.

sản xuất kinh doanh.

D.

sản xuất của cải vật chất.

Câu 19

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

A.

giá bán.

B.

giá hàng hóa.

C.

giá cả.

D.

giá thị trường.

Câu 20

Nội dung nào không phải là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

A.

Giảm tốc độ tăng dân số.

B.

Phân bố dân cư hợp lý.

C.

Nâng cao chất lượng dân số.

D.

Giảm tỷ lệ người thất nghiệp.

Câu 21

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu là công dân nào vi phạm pháp luật đều

A.

phải chịu trách nhiệm hình sự.

B.

bị xử lí theo quy định của pháp luật.

C.

bị xử lí như nhau trước pháp luật.

D.

bị truy tố trước pháp luật.

Câu 22

Trong quá trình lao động, công ty X đã vi phạm một số điều như không đảm bảo đủ chế độ cho lao động nữ nghỉ thai sản, điều lao động nữ vào làm những vị trí nguy hiểm,nặng nhọc.Công ty X đã vi phạm nội dung bình đẳng

A.

trong thực hiện quyền lao động.

B.

trong giao kết hợp đồng lao động.

C.

giữa lao động nam và lao động nữ.

D.

trong hưởng quyền lợi.

Câu 23

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo là ai trong các trường hợp dưới đây?

A.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính bị khiếu nại.

B.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của người bị khiếu nại.

C.

Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chính phủ.

D.

Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Câu 24

Chương trình Lục Lạc Vàng nhằm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn trên mọi miền tổ quốc, giúp họ trả nợ và có điều kiện làm ăn kinh tế vươn lên để thoát nghèo, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của nhà nước. Mục đích của chương trình hướng tới chính là nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

phát triển kinh tế.

B.

phát triển văn hóa.

C.

phát triển các lĩnh vực xã hội.

D.

bảo vệ môi trường.

Câu 25

Trong quá trình đi học từ nhà đến trường, nếu đi tắt vào đường một chiều thì A rút ngắn được một quãng đường khá dài. Tuy nhiên, A không bao giờ vi phạm pháp luật giao thông như vậy dù có hôm bị muộn học. Hành động của A là

A.

sử dụng pháp luật.

B.

thi hành pháp luật.

C.

tuân thủ pháp luật.

D.

áp dụng pháp luật.

Câu 26

Để có lãi cao, trong sản xuất hàng hóa thì công ty A phải tuân thủ nguyên tắc nào của quy luật giá trị?

A.

Thời gian lao động cá biệt phải bằng thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

B.

Thời gian lao động cá biệt phải nhỏ hơn thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

C.

Thời gian lao động cá biệt phải lớn hơn thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

D.

Thời gian lao động cá biệt của mình phải bằng thời gian lao động cá biệt của đối thủ cạnh tranh để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 27

Công ty nước giải khát THP chi rất nhiều tiền cho các hoạt động quảng cáo trên truyền hình đối với sản phẩm của công ty mình và quảng cáo không trung thực về chất lượng sản phẩm đó. Hành vi này của công ty THP là hành vi cạnh tranh

A.

sáng tạo.

B.

lành mạnh.

C.

không lành mạnh.

D.

rất không lành mạnh.

Câu 28

Mỗi khi hãng điện thoại Iphone tung ra thị trường sản phẩm mới ở Việt Nam thì giá của sản phẩm rất cao. Điều này là do

A.

sản phẩm quá đẹp.

B.

thương hiệu quá mạnh.

C.

tư tưởng sính ngoại của người Việt.

D.

lượng hàng bán ra ít mà nhiều người muốn mua.

Câu 29

Những tư tưởng tốt đẹp về CNXH của những nhà tư tưởng trước Mác đã được Mác và Lê nin tiếp thu, kế thừa để xây dựng lên chế độ CNXH tốt đẹp trong hiện thực được gọi là gì?

A.

CNXH sơ khai.

B.

CNXH tốt đẹp.

C.

CNXH lý tưởng.

D.

CNXH không tưởng.

Câu 30

A là học sinh lớp 11. A đã sáng lập ra câu lạc bộ bảo vệ môi trường và tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với các bạn học sinh trong trường. Trong các hoạt động dưới đây mà A đã tuyên truyền thì hoạt động nào thể hiện trách nhiệm của công dân trong bảo vệ tài nguyên?

A.

Vẽ nhiều tranh cổ động về môi trường.

B.

Nên học cách vẽ Graffiti.

C.

Quần áo cũ nếu không mặc thì nên đem chôn.

D.

Tiết kiệm nước sạch.

Câu 31

A đã 19 tuổi, khi bị gọi đi khám nghĩa vụ quân sự để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của pháp luật thì A đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hành vi của A đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

A.

Luật quân sự.

B.

Luật nghĩa vụ quân sự.

C.

Luật quốc phòng.

D.

Luật quân đội.

Câu 32

Anh A là viên chức nhà nước. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, anh A đã quyết định mua xe ô tô để kinh doanh dịch vụ UBER. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A.

Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.

B.

Quyền chủ động trong kinh doanh.

C.

Quyền định đoạt tài sản.

D.

Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.

Câu 33

Nam và Nữ yêu nhau. Sau một thời gian, Nữ phát hiện Nam có tính cờ bạc và lăng nhăng nên Nữ yêu cầu chia tay. Nam hẹn Nữ đến nhà mình gặp nhau lần cuối để giải thích. Nam đã giam giữ và ép Nữ không được chia tay thì Nam mới thả Nữ ra. Việc làm của Nam đã vi phạm quyền

A.

bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B.

được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.

C.

quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

D.

quyền tự do ngôn luận.

Câu 34

Khi được phóng viên chương trình Chuyển động 24h phỏng vấn về vấn đề thực phẩm bẩn hiện nay, ông A đã lên án và chỉ trích những cá nhân và tập thể vô lương tâm vì lợi nhuận mà coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc trả lời phỏng vấn của ông A là ông đã sử dụng quyền nào dưới đây ?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.

C.

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

D.

Quyền tự do ngôn luận.

Câu 35

UBND phường X tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về triển khai dự án phúc lợi xã hội. Việc nhân dân bày tỏ ý kiến và góp ý cho dự án là thực hiện quyền

A.

khiếu nại.

B.

tố cáo.

C.

tham gia quản lí nhà nước.

D.

bầu cử và ứng cử.

Câu 36

Nhà nước đầu tư rất nhiều tiền của và công sức cho chương trình Tiêm chủng Quốc gia nhằm đẩy lùi các dịch bệnh cho trẻ em để các em có sự phát triển tốt nhất. Việc làm của nhà nước hướng tới quyền

A.

học tập.

B.

sáng tạo.

C.

phát triển.

D.

lao động.

Câu 37

Ông A đã sản xuất rượu giả và bán ra thị trường. Người tiêu dùng đã uống phải rượu giả dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này Ông A phải chịu trách nhiệm

A.

hình sự.

B.

hành chính.

C.

dân sự.

D.

kỷ luật.

Câu 38

Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan
hệ quốc tế. Nhưng trong một số trường hợp chúng ta đã từ chối hợp tác với các nước vì họ đã vi phạm
một trong các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Và cũng giống như các quốc gia
trên thế giới, trong quan hệ ngoại giao, Việt Nam luôn đặt lợi ích dân tộc

A.

hài hòa với nước khác.

B.

bình đẳng với nước khác.

C.

lên trên các nước khác.

D.

lên trên hết.

Câu 39

Vì nghi ngờ con gái mình trốn trong nhà người yêu. Bố của cô gái đã tự đạp cửa xông vào
khám nhà dù không được sự đồng ý của chủ nhà. Hành vi của bố cô gái đã xâm phạm vào quyền gì
dưới đây ?

A.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

Quyền tự do ngôn luận.

D.

Quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 40

Do có định kiến không tốt đối với học sinh lớp mình chủ nhiệm nên cuối năm học giáo viên
chủ nhiệm đã có hành động đánh giá hạnh kiểm và học lực sai theo chiều hướng ảnh hưởng đến quyền
lợi của học sinh. Nếu em là học sinh em sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình phù hợp với
pháp luật?

A.

Tố cáo với hiệu trưởng.

B.

Khiếu nại với hiệu trưởng.

C.

Khóc lóc và làm ầm lên ở lớp.

D.

Chấp nhận kết quả đó.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán