Đề thi THPTQG Trường THPT Xuân Đỉnh Hà Nội Môn: Giáo dục công dân Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 03/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 400 lượt xem Lượt thi 19 lượt thi

Câu 1

Nội dung nào không phải là đặc trưng của pháp luật?

A.

Có tính quy phạm phổ biến.

B.

Có tính quyền bắt buộc chung.

C.

Có tính chặt chẽ về mặt hình thức.

D.

Có tính chỉ đạo chung.

Câu 2

Pháp luật là:

A.

Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

B.

Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C.

Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D.

Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 3

Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống,
trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân,tổ chức là

A.

sử dụng pháp luật.

B.

tuân thủ pháp luật.

C.

áp dụng pháp luật.

D.

thực hiện pháp luật.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn