Đề thi THPTQG Trường THPT Yên Hòa Hà Nội Môn: Sinh Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 168 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Biểu hiện của nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của phân tử ADN:

A.

A liên kết với U bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro.

B.

T liên kết với A bằng 2 liên kết hydro, X liên kết với G bằng 3 liên kết hydro.

C.

A liên kết với T bằng 3 liên kết hydro, G liên kết với U bằng 3 liên kết hydro.

D.

X liên kết với A bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với T bằng 3 liên kết hydro.

Câu 2

Quá trình phiên mã xảy ra ở giai đoạn:

A.

Kỳ đầu của nguyên phân

B.

Kỳ giữa của nguyên phân

C.

Kỳ trung gian của nguyên phân

D.

Kỳ cuối của nguyên phân

Câu 3

Dạng đột biến gen là đột biến dịch khung?

A.

Thay thế cặp AT thành cặp GX

B.

Thay thế 2 cặp AT thành 2 cặp TA

C.

Mất 3 cặp nucleotide trong 1 triplet

D.

Mất 1 cặp nucleotide trong 1 triplet

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn