Đề thi THPTQG Trường THPT Yên Lãng Hà Nội Môn: Giáo dục công dân Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 508 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Phát biểu nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với đaọ đức ?

A.

Đạo đức bảo vệ pháp luật.

B.

Pháp luật bảo vệ đạo đức.

C.

Pháp luật giống đạo đức.

D.

Pháp luật là phương tiện đặc thù thể hiện và bảo vệ các giá trị đạọ đức.

Câu 2

Pháp luật là phương tiện để công dân

A.

phát triển toàn diện.

B.

đảm bảo công bằng.

C.

thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

D.

sống trong tự do, dân chủ.

Câu 3

Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây ?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Thi hành pháp luật.

C.

Tuân thủ pháp luật.

D.

Áp dụng pháp luật.

Câu 4

Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau, từ người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cho đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A.

tương tự nhau.

B.

khác nhau.

C.

như nhau.

D.

cùng nhau.

Câu 5

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định là

A.

cung cầu.

B.

cầu.

C.

cung.

D.

cung cấp.

Câu 6

Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là

A.

Chủ nghĩa hạnh phúc.

B.

Chủ nghĩa xã hội.

C.

Chủ nghĩa tư bản.

D.

Chủ nghĩa vô sản.

Câu 7

Biểu hiện nào dưới đây được hiểu là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình ?

A.

Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.

B.

Công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.

C.

Vợ chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.

D.

Chỉ người chồng mới có quyền lựa chọn nơi cư trú, quyết định số lượng con và thời gian sinh con.

Câu 8

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân có nghĩa là:

A.

Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt.

B.

Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.

C.

Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D.

Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của tòa án.

Câu 9

Nội dung nào thể hiện không được bắt người trong trường hợp khẩn cấp?

A.

Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

B.

Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn.

C.

Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

D.

Do nghi ngờ người nào đó giống tội phạm đang bị truy nã.

Câu 10

Công dân góp ý với UBND thành phố Hà Nội về việc cấm một số phương tiện trong một số khung giờ để cho xe bus nhanh hoạt động là sai luật và không hợp lý. Việc góp ý này là thể hiện quyền

A.

bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

tự do ngôn luận.

D.

bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 11

Đâu không phải nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A.

Thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B.

Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước.

C.

Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

D.

Đề nghị cơ quan nhà nước xem xét lại một quyết định hành chính đã xâm phạm lợi ích chính đáng của công dân.

Câu 12

Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền

A.

dân chủ của công dân.

B.

phát triển của công dân.

C.

sáng tạo của công dân.

D.

học tập của công dân.

Câu 13

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

A.

Công dân có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

B.

Công dân có thể học trong nước hoặc nước ngoài.

C.

Công dân có quyền bày tỏ quan điểm của mình.

D.

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 14

Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân?

A.

Nhà nước.

B.

Tổ chức công đoàn.

C.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

D.

Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 15

Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ quyền cơ bản nào của con người dưới đây?

A.

Quyền bình đẳng của công dân.

B.

Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

C.

Quyền cơ bản của công dân.

D.

Quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 16

Tạo ra việc làm mới là biện pháp Nhà nước sử dụng nhằm

A.

thực hiện xóa đói giảm nghèo.

B.

kiềm chế gia tăng dân số.

C.

chăm sóc sức khỏe nhân dân.

D.

phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 17

Vượt đèn đỏ gây tai nạn, dẫn đến nạn nhân tử vong là hành vi phạm pháp luật

A.

hành chính.

B.

dân sự.

C.

hình sự.

D.

kỷ luật.

Câu 18

Một sản phẩm trở thành hang hóa cần có mấy điều kiện?

A.

Hai điều kiện.

B.

Bốn điều kiện.

C.

Ba điều kiện.

D.

Một điều kiện.

Câu 19

Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp

A.

thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

B.

thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

C.

lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết.

D.

lao động cá biệt ít hơn lao động xã hội cần thiết.

Câu 20

Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A.

quyền bình đẳng nam nữ.

B.

quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C.

quyền tự do kinh doanh.

D.

tự do hôn nhân

Câu 21

Để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra:

A.

các điều kiện đầy đủ về vật chất.

B.

các điều kiện đầy đủ về tinh thần.

C.

các điều kiện vật chất, tinh thần.

D.

các điều kiện kinh tế chính trị.

Câu 22

A vừa tốt nghiệp cấp 3 và lên thủ đô tìm việc làm. Để tìm được việc làm phù hợp, A có thể căn cứ vào quyền bình đẳng

A.

tự do lựa chọn việc làm.

B.

trong giao kết hợp đồng lao động.

C.

trong tuyển dụng lao động.

D.

thay đổi nội dung hợp đồng lao động.

Câu 23

Việc công dân thực hiện đúng đắn các quyền bầu cử và ứng cử theo các nguyên tắc, trình tự thủ tục do pháp luật quy định là thể hiện:

A.

bản chất tiến bộ của xã hội.

B.

sự phát triển của xã hội.

C.

bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước.

D.

dân chủ, công bằng của công dân.

Câu 24

Nhà máy F sản xuất thép đã không xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng theo quy chuẩn của Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường biển ở miền Trung. Nhà máy F đã vi phạm nội dung cơ bản nào dưới đây của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước?

A.

Phát triển kinh tế.

B.

Phát triển các lĩnh vực xã hội.

C.

Bảo vệ môi trường.

D.

Bảo đảm quốc phòng an ninh.

Câu 25

Chủ tịch UBND quận T đã ra quyết định hành chính cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép của gia đình ông A trên đất nông nghiệp. Việc làm của Chủ tịch UBND quận T là hình thức

A.

sử dụng pháp luật.

B.

thi hành pháp luật.

C.

tuân thủ pháp luật.

D.

áp dụng pháp luật.

Câu 26

Hiện nay, trong xây dựng một số tòa nhà chung cư cao tầng ở nước ta. Có một số vật liệu mà chúng ta không tự sản xuất được mà phải nhập từ các công ty nước ngoài về với giá rất đắt; ví dụ như kính xây dựng cường lực. Vậy kính xây dựng cường lực nhập từ nước ngoài về là đối tượng lao động

A.

nước ta có thể sản xuất.

B.

đã trải qua tác động của lao động.

C.

có sẵn trên thị trường.

D.

có sẵn trong tự nhiên.

Câu 27

Việc một số nhà cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn thủ đô đã bớt xén khẩu phần ăn của học sinh hoặc cung cấp thực phẩm chất lượng thấp không đúng như cam kết trong hợp đồng để thu nhiều lợi nhuận cho mình là biểu hiện của việc cạnh tranh

A.

lành mạnh.

B.

không lành mạnh.

C.

vô lương tâm.

D.

rất linh hoạt.

Câu 28

Việc Đảng và nhà nước đã đặt ra mục tiêu trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước là phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản nước ta sẽ trở thành một nước

A.

phát triển.

B.

giàu có.

C.

hiện đại.

D.

công nghiệp.

Câu 29

Nhà nước mà Việt Nam hiện nay đang xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là nhà nước pháp quyền

A.

tư bản chủ nghĩa.

B.

xã hội chủ nghĩa.

C.

tư bản chủ nghĩa kết hợp với xã hội chủ nghĩa.

D.

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Câu 30

Việc mỗi học sinh cố gắng hết mình trong học tập để sau này thi được vào một trường đại học danh tiếng và ra trường tìm được một công việc ưng ý với thu nhập cao là thể hiện trách nhiệm của bản thân mình đối với chính sách nào của nhà nước ta hiện nay?

A.

Quốc phòng.

B.

Dân số.

C.

Văn hóa.

D.

Việc làm.

Câu 31

Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi rất to lớn như trả một mức lương rất cao và đặc biệt là cho đi du học ở nước ngoài rồi sau đó về làm việc trong các cơ quan nhà nước là thể hiện nhiệm vụ nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

A.

Nâng cao dân trí.

B.

Bồi dưỡng nhân lực.

C.

Đào tạo nhân tài.

D.

Phát triển nguồn nhân lực.

Câu 32

Công ty A nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật khi kinh doanh là thực hiện

A.

việc làm nhân đạo.

B.

việc làm từ thiện.

C.

quyền kinh doanh.

D.

nghĩa vụ trong kinh doanh.

Câu 33

Trong quá trình điều tra vụ trọng án, mới nghe lời kể lại của một nhân chứng mà chưa kiểm chứng lại thông tin, công an quận A đã ra lệnh bắt người. Việc bắt người một cách tùy tiện của công an quận A là vi phạm quyền:

A.

bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

tự do ngôn luận.

D.

bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 34

A là một người đồng tính nên các bạn trong lớp hay lợi dụng trêu chọc A. Lợi dụng lúc A không có mặt, B đã lấy trộm điện thoại của A để đọc tin nhắn và chia sẻ tin nhắn nhạy cảm trong điện thoại của A lên facebook cá nhân của mình. Hành vi này của B vi phạm vào quyền gì của công dân?

A.

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

B.

Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự

C.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

D.

Quyền được bảo đảm, an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 35

Khi nhận được quyết định đuổi học của nhà trường dành cho mình mà em cho là không đúng, em sẽ gửi đơn khiếu nại đến người nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A.

Hiệu trưởng nhà trường.

B.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

C.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

D.

Tòa án nhân dân.

Câu 36

Nhà nước ta đã có những chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó để các em có cơ hội phát triển bản thân và cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Những chính sách này thể hiện quyền

A.

học tập.

B.

sáng tạo.

C.

phát triển.

D.

lao động.

Câu 37

Anh A nhờ ông B vận chuyển thực phẩm giao cho các đại lý, sau khi giao cho đại lý đầu tiên ông B mới biết mình chở thực phẩm bẩn. Vì vậy, ông B đã đến đội quản lý thị trường trình báo. Cơ quan quản lý thị trường đã tịch thu toàn bộ số hàng trên và phạt hành chính anh A 5 triệu đồng. Hỏi Cơ quan quản lý thị trường đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A.

Sử dụng pháp luật.

B.

Tuân thủ pháp luật.

C.

Áp dụng pháp luật.

D.

Thi hành pháp luật.

Câu 38

Khi đi chơi về muộn, anh A thấy xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-xxxx đang đổ trộm phế thải tại nơi cấm đổ phế thải mà buổi chiều anh vừa xem được thông báo của UBND Phường thông báo sẽ thưởng cho ai phát hiện được hành vi đổ trộm phế thải tại khu vực này. Nếu là anh A thì em sẽ làm gì theo đúng quy định của pháp luật?

A.

Gặp lái xe tải và tống tiền.

B.

Khuyên lái xe không lên làm thế.

C.

Đánh cho lái xe một trận.

D.

Quay phim, chụp ảnh rồi lên UBND phường tố cáo lái xe.

Câu 39

Việc vlogger J lên mạng xã hội bình luận về văn hóa phát ngôn của các bạn trẻ hiện nay là thể hiện quyền

A.

bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

tự do ngôn luận.

D.

bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 40

Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi nào sau đây?

A.

Phạm vi cả nước.

B.

Phạm vi cơ sở.

C.

Phạm vi địa phương.

D.

Phạm vi cơ sở và địa phương.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán