Đề thi thử đại học môn Hóa Học số 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 17/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 7,275 lượt xem Lượt thi 1,438 lượt thi

Câu 1

 Cho 4,86 gam Al T/d  với dd HNO3dư. Sau khi Pư kết thúc được 2,24 lít NO (đktc) và dd X. Đem cô cạn dd X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.

40,74

B.

21,3

C.

38,34

D.

23,46

Câu 2

Chia hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau :

- Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu được 5,4 gam H2O.

- Phần 2: Cho T/d hết với H2 dư (Ni, to) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A.

3,36 lít

B.

4,48 lít

C.

1,12 lít

D.

6,72 lít

Câu 3

Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X T/d vừa đủ với 200 ml dd NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2(đktc) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dd NaOH dư thấy khối lượng dd tăng 40,3 gam. Giá trị của V là:

A.

17,36 lít

B.

19,04 lít

C.

19,60 lít

D.

15,12 lít

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn