Đề thi thử đại học môn Hóa Học số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 17/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 7,261 lượt xem Lượt thi 1,416 lượt thi

Câu 1

Để đánh giá hàm lượng H2S trong không khí của 1 nhà máy ,người ta dẫn 3 lít không khí đó qua dung dịch Pb(NO3)2 dư,thấy suất hiện 0,3585 mg kết tủa đen.Vậy hàm lượng H2S trong không khí của nhà máy đó là bao nhiêu?Coi hiệu suất phản ứng đạt 100%

A.

0,02 mg/l

B.

0,159 mg/l

C.

0,01 mg/l

D.

0,017 mg/l

Câu 2

Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit cho đến khi vừa cho đến khi vừa có khí thoát ra ở catot thì ngưng thấy khối lượng dung dịch giảm 8gam.Nồng độ mol dung dịch CuSO4 trước điện phân là bao nhiêu?

A.

0,5M

B.

0,625M

C.

0,125M

D.

0,1M

Câu 3

Để phân biệt 4 chất rắn không nhãn là Al ;Zn ; Al2O3 và ZnO cần dùng  hai hóa chất nào dưới đây ?

A.

Dung dịch NaOH ;dung dịch HCl

B.

Dung dịch KOH; dung dịch HNO3

C.

Dung dịch HCl; nước aminiac

D.

Nước amoniac ; nước brom

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn